Czym jest księga wieczysta i jak dokonać do niej wpisu

Bez wątpienia każdy, kto posiada dom lub inną nieruchomość, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak ważne jest posiadanie aktualnej księgi wieczystej. Jest to dokument, który potwierdza aktualny stan prawny danej nieruchomości. Dokument ten jest ogólnodostępny i można go z łatwością wyszukać dla każdej nieruchomości, jaką chcemy bliżej poznać.

Jakie informacje na temat nieruchomości możemy znaleźć w księdze wieczystej?

Księgi wieczyste służą udostępnianiu najważniejszych informacji na temat nieruchomości. Mogą pomóc w dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży, ponieważ podają osobie chętnej na zakup następujące dane:

  • podstawowe informacje na temat działki lub nieruchomości, przede wszystkim dokładny adres;
  • informacje techniczne na temat działki, w tym jej wielkość, a także na temat samej nieruchomości, takie jak metraż, ilość pomieszczeń;
  • imię i nazwisko właściciela, a w przypadku właściciela biznesowego – nazwę firmy oraz jej inne, ważne dane;
  • hipoteki, w tym ich wysokość, czy inne obciążenia.

Dzięki tej wiedzy kupujący może podjąć świadomą decyzję, dotyczącą tego, czy rzeczywiście zamierza inwestować w tę, a nie inną nieruchomość. Co więcej, może łatwo zweryfikować dane sprzedającego, co ogranicza szansę na wystąpienie pomyłki albo oszustwo.

Jak wyszukać właściwą księgę wieczystą?

Zasadniczo, każda nieruchomość powinna mieć swoją księgę wieczystą, choć oczywiście zdarzają się od tego wyjątki, jeśli właściciele sąsiadujących działek wpisali je do księgi jako całość (co jest zgodne z prawem). Jednak pomijając niewielkie odstępstwa od normy, zazwyczaj bez problemu możemy znaleźć taki dokument dla interesującej nas nieruchomości.

Aby odnaleźć właściwą księgę wieczystą, wystarczy znać jej numer, a jeśli nie posiadamy takiej informacji, można także spróbować wyszukiwania za pomocą adresu lub numeru ewidencyjnego działki. Wpisując je w odpowiednie pola na stronie https://www.znajdzksiege.pl/, powinniśmy uzyskać oczekiwane informacje. Jak już wspomnieliśmy, jest to dokument ogólnodostępny, dlatego za wyszukiwanie ksiąg wieczystych nie wnosimy żadnych opłat i możemy tego dokonać z dowolnego miejsca za pomocą wskazanego formularza online.

Kiedy należy dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Jak łatwo można się domyślić, istnieje wiele sytuacji, w których należy dokonać wpisu w księdze wieczystej. Za każdym razem, gdy w jakiś sposób zmienia się stan prawny nieruchomości, należy odpowiednio uzupełnić dokumenty. W szczególności trzeba dokonać zapisu, gdy:

  • nabywamy spadek w postaci nieruchomości,
  • następuje podział nieruchomości na kilka części, na przykład podział dużego gospodarstwa na dwa mniejsze,
  • ustanawiana jest służebność, hipoteka,
  • chcemy uaktualnić księgę wieczystą, dokonać sprostowania lub ją zamknąć,
  • dochodzi do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpisu do księgi wieczystej możemy dokonać samodzielnie, składając odpowiedni wniosek i wnosząc opłatę sądową. Jeśli jednak nie chcemy tego robić osobiście, możemy takie działanie powierzyć również notariuszowi.