Strzelectwo cieszy się wśród młodych ludzi rosnącą popularnością i to nie tylko wśród mężczyzn. Chociaż w dawnych czasach było ono podstawowym elementem w walce o przetrwanie, obecnie stało się dyscypliną sportową i służy głównie rozrywce. Instruktor strzelectwa to bardzo atrakcyjny zawód w każdym kraju. Dzieli się na kilka podkategorii, między innymi sportowe, dynamiczne, bojowe, długodystansowe, historyczne. Poszczególne państwa mają własne związki strzeleckie, jednak zasady obowiązujące w tej dziedzinie sportu reguluje Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego.

Kto może zostać instruktorem?

Właściwie każdy, po ukończeniu 18 roku życia, posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej. Jednak, aby móc przeprowadzać zajęcia z młodzieżą, należy jednak posiadać odpowiednie uprawnienia, inaczej podlega się odpowiedzialności karnej.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia instruktora?

Na pewno kończąc studia na Akademii Wychowania Fizycznego, ale jest również prostszy i łatwiejszy sposób. Polega on na ukończeniu odpowiedniego kuru, pod warunkiem, że organizuje go placówka, posiadająca odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Więcej informacji uzyskać można tutaj.

Jak wygląda nauka?

Najwygodniej jest uczestniczyć w kursie on-line. Daje on takie same uprawnienia, jak kurs stacjonarny, ale ma o wiele więcej zalet. Kursantów nie ogranicza czas ani miejsce spotkań, wystarczy dostęp do komputera z internetem i rejestracja w serwisie. Materiał dydaktyczny jest opracowany w formie prezentacji, wykładów i ćwiczeń, przez odpowiednich specjalistów. Zaliczenia cząstkowe odbywają się po opanowaniu każdego tematu. Ukończenie wszystkich testów pozwala przejść do końcowego etapu kursu, czyli wykonania filmu zaliczeniowego i zdaniu testu generalnego. Średnio nauka trwa około 10 dni, jednak zdarzają się kursanci, którzy kończą szkolenie już po dwóch lub trzech dniach.

Co można zyskać dzięki szkoleniu?

Uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora sportu w wybranej przez siebie specjalizacji. Można wybrać np. Kurs instruktora strzelectwa, Kurs instruktora strzelectwa bojowego, czy też Kurs instruktora strzelectwa dynamiczno-praktycznego. Po ukończeniu nauki, absolwent może podjąć legalną pracę w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Ponadto, jeśli placówka, oferująca szkolenie wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy, można otrzymać zwrot kosztów szkolenia od swojej lokalnej placówki. Uprawnienia uzyskane na kursie są zgodne z Ustawą o Sporcie, Rozporządzeniem MEN oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Słuchacz otrzymuje legitymację z numerem ubezpieczenia, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Pracę można podjąć w wielu placówkach, np. w klubach sportowych i rekreacyjnych, związkach sportowych, różnego rodzaju ośrodkach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, klubach komercyjnych itp. Ukończenie kursu daje również możliwość współpracy przy tworzeniu projektów unijnych, w charakterze instruktora uprawnień zawodowych.