Czy księgowy musi posiadać certyfikat

Księgowa jest prawdziwym sercem niejednej firmy. To ona odpowiada za prowadzenie rachunków, za bieżącą obsługę pracowników i klientów pod kątem rozliczeń czy też za przestrzeganie kwestii prawnych z zakresu prawa pracy i podatków. Nic więc dziwnego, że zawód ten może być obciążający i pociągać za sobą ogromną odpowiedzialność. Co zatem warto wiedzieć o nim i o koniecznej w jego przypadku certyfikacji?

Księgowa, czyli zawód z odpowiedzialnością społeczną

Już we wstępie pokazaliśmy, jak wiele czynności może leżeć w kompetencjach księgowego, a zapewniamy, że to wciąż tylko czubek góry lodowej. Działy księgowości często są najbardziej obciążonymi ze wszystkich w przedsiębiorstwie ze względu na ogromne wymagania, jakie wobec nich mają zarówno pracodawcy, kontrahenci, jak i pracownicy.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że od postępowania księgowej może zależeć, czy w firmowych rachunkach nie pojawią się błędy, albo nie wystąpią problemy natury prawnej. Każdy z przedsiębiorców z pewnością wolałby ich unikać, a to oznacza, że stoi przed wyborem jak najlepszej księgowej. To od jej doświadczenia, wiedzy i cech osobistych będzie zależeć, czy wszystkie elementy zostaną dopięte na ostatni guzik. Właśnie dlatego odpowiedzialność społeczna i cywilna odgrywa w tym zawodzie tak istotną rolę.

Właściwe wykształcenie, które idzie w parze z cechami osobistymi

Zawód księgowego wiąże się przede wszystkim ze zdobywaniem właściwego w tym względzie wykształcenia, a następnie doświadczenia zawodowego. Konieczne jest przejście szkoleń z zakresu zarządzania, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz podstaw prawa pracy i prawa gospodarczego. Jednocześnie niezwykle ważne jest zdobywanie indywidualnych doświadczeń. To one uczą w praktyce rozwiązywania problemów czy też kontaktu z ludźmi, wyrabiają cierpliwość, a także uodparniają na stres, który często pojawia się w tej pracy.

Co więcej, obecnie wykształcenie księgowej musi zostać potwierdzone właściwym w stosunku do jej umiejętności certyfikatem. To on jasno opisuje, czy dana osoba posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie odpowiadającym przedsiębiorcy.

Certyfikat zawodowy księgowego

Certyfikat księgowego 2023 to dokument wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wyróżniamy w nim cztery stopnie biegłości zawodowej:

  • księgowy, posiadający podstawowe umiejętności z zakresu rachunkowości, zagadnień publicznoprawnych, a także etyki zawodowej;
  • specjalista ds. rachunkowości, który posiada kompetencje z zakresu rachunkowości i etyki zawodowej, prawa podatkowego oraz wybranych problemów praca pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego;
  • główny księgowy, którego umiejętności z powyższych zagadnień są jeszcze większe, a dodatkowo posiada wiedzę o prawie podatkowym z uwzględnieniem orzecznictwa i interpretacji oraz zna się na wybranych zagadnieniach prawa gospodarczego;
  • dyplomowany księgowy, posiadający zaawansowaną wiedzę z wyżej wymienionych zagadnień; jest też uprawniony do rozliczeń podatkowych i do zarządzania niższymi szczeblami.