Jakie informacje powinny zawierać tablice budowlane

Tablice budowlane nie tylko świadczą o legalności prowadzonych prac, ale także dostarczają kluczowych informacji dotyczących inwestycji. Ich obecność i zawartość są ściśle określone przepisami prawa, a pominięcie choćby jednego szczegółu może narazić inwestora na poważne konsekwencje. Jak więc wyglądają profesjonalne tablice budowlane i jakie informacje powinna zawierać?

Dlaczego tablice budowlane są tak ważne?

Rozpoczynając prace budowlane, jednym z pierwszych kroków jest prawidłowe przygotowanie terenu. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ważną rolę w tym procesie odgrywają tablice budowlane. Są one nie tylko wymogiem prawnym, ale również kluczem do bezpieczeństwa na placu budowy.

Na placu budowy, który jest miejscem pełnym ryzyka, odpowiednie oznakowanie nie jest jedynie formalnością. Choć prawo nakazuje ogrodzenie terenu budowy, to priorytetem jest także właściwe oznakowanie. Tablice budowlane, zazwyczaj żółte z wyraźnymi czarnymi literami i cyframi, stanowią pierwszą linię obrony, ostrzegając przechodniów i pracowników przed zagrożeniami.

Co więcej, estetyka i design tych tablic nie są przypadkowe. Ich kształt, kolor i rozmiar liter zostały starannie przemyślane, aby były jak najbardziej widoczne. Napisy muszą być trwałe i czytelne, z literami o wysokości co najmniej 6 cm. Choć przepisy nie precyzują dokładnie, gdzie powinna wisieć taka tablica, to rekomenduje się, aby była ona umieszczona w miejscu widocznym i łatwo dostępnym — najlepiej od strony drogi publicznej.

Nie wolno zapominać, że tablice budowlane są nie tylko obowiązkowym elementem każdego placu budowy, ale również kluczowym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obecnym w jego pobliżu. Zapewniają one, że wszyscy są świadomi ryzyka i mają odpowiednie informacje, aby unikać potencjalnych zagrożeń. Ostatecznie chodzi o to, aby każdy mógł wrócić do domu bezpiecznie po zakończeniu pracy.

Tablice budowlane ostrzegawcze — na co zwrócić uwagę?

Tablice z napisem „UWAGA! TEREN BUDOWY” informują przechodniów, że zbliżają się do aktywnego miejsca pracy, podczas gdy tablice „TEREN BUDOWY PRZEJŚCIA NIE MA” jasno wskazują, że osoby postronne nie powinny wchodzić na teren bez odpowiedniego pozwolenia.

Jednak nie wszystkie tablice ostrzegawcze są takie same. W zależności od rodzaju prac prowadzonych na danym terenie tablice są dostosowywane do konkretnych zagrożeń. Przy głębokich wykopach, tablica z napisem „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY” ostrzega przed ryzykiem spadnięcia, podczas gdy prace na dużej wysokości, takie jak na rusztowaniach, będą miały tablice z napisem „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCIACH”.

Jakie dane powinny zawierać tablice budowlane?

Każda tablica powinna informować przechodniów o następujących aspektach:

  • rodzaju prac budowlanych, które są realizowane;
  • dokładnym miejscu prowadzenia tych prac;
  • numerze zgody na budowę czy też zgłoszenia prac;
  • szczegółach dotyczących organu nadzoru budowlanego – to obejmuje nie tylko nazwę, ale też adres i kontakt telefoniczny;
  • informacjach o inwestorze i wykonawcy – od danych personalnych, przez adres, aż po numer kontaktowy;
  • pełnych danych kierownictwa na placu budowy, w tym kierownika, inspektora czy projektanta;
  • kluczowych numerach alarmowych, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie;
  • a także kontakcie do lokalnego inspektoratu pracy.

Jeżeli inwestor decyduje się na realizację projektu bez angażowania firm zewnętrznych, informuje o tym kierownika budowy. W takiej sytuacji na tablicy pojawia się informacja o tym, że prace są realizowane we własnym zakresie, określane mianem systemu gospodarczego.

Ile kosztują tablice budowlane?

Decydując się na budowę czy remont, wielu inwestorów zadaje sobie pytanie o koszty związane z odpowiednim oznakowaniem placu budowy. Na szczęście zakup tablicy informacyjnej budowlanej nie obciąża znacząco budżetu inwestycji. Typowa tablica oscyluje w granicach cenowych od 30 do 60 zł. Choć odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie spoczywa na barkach kierownika budowy, to zakup i umieszczenie tablicy na terenie inwestycji to obowiązek inwestora.

Szukasz tablicy budowlanej, która stawi czoła nawet najtrudniejszym warunkom? W TECHEM znajdziesz znaki i tablice najwyższej klasy, odporne na uszkodzenia i kaprysy pogody, w pełni zgodne z Prawem Budowlanym i BHP. Dbamy o aktualność naszej oferty, by zawsze odpowiadała ona Twoim potrzebom.