Wypowiedzenie umowy OC, zapłacenie podatku i... - dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić po zakupie używanego auta

Jak pokazują statystyki, w 2015 roku rynek używanych auto obejmował niemal 2,5 mln ofert sprzedaży. To odpowiedź na potrzeby i oczekiwania Polaków, którzy nadal chętnie decydują się na zakup samochodów „z drugiej ręki”. Dokonując takiej transakcji, należy pamiętać o kilku istotnych formalnościach.

Decyzja Polaków o zakupie samochodu używanego najczęściej podyktowana jest ograniczonymi środkami finansowymi. Wybierając ten wariant zakupowy, trzeba liczyć się z koniecznością dopełnienia formalności, których jest nieco więcej niż w przypadku zakupu pojazdu prosto z salonu.

Wniesienie opłaty podatkowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba fizyczna kupująca samochód używany od innej osoby prywatnej zobligowana jest do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Nabywca ma obowiązek złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym poprawnie wypełniony formularz PCC-3 oraz zapłacić należy podatek na rachunek urzędu – na dopełnienie formalności ma 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia podpisania umowy.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych określa wysokość podatku – stawka wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji.

Rejestracja pojazdu

Po zakupie używanego samochodu należy pojazd zarejestrować w Wydziale Komunikacji. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, nowy właściciel ma na to 30 dni od daty zakupu pojazdu.

Chcąc zarejestrować auto, koniecznością będzie przedstawienie ważnego badania technicznego pojazdu – można tego dokonać w upoważnionej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Wypowiedzenie umowy OC

Kupno pojazdu używanego oznacza najczęściej zakup samochodu z aktualnym ubezpieczeniem OC. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowy właściciel może korzystać z wykupionej wcześniej polisy – pod warunkiem, że poprzedni właściciel o sprzedaży poinformuje ubezpieczyciela, który dokona rekalkulacji składki. Warto jednak pamiętać, że gdy składka opłacana jest w ratach, nabywca zobligowany jest do uregulowania kolejnych rat w wyznaczonym terminie.

Przepisy pozwalają także na wypowiedzenie umowy OC bez żadnych konsekwencji, jeśli nabywca zdecyduje się wykupić obowiązkową polisę w innej firmie ubezpieczeniowej. By wypowiedzenie umowy OC było skuteczne, musi mieć formę pisemną i uwzględniać m.in. numer polisy. Nie trzeba natomiast podawać powodu wypowiedzenia – każdy nowy właściciel samochodu ma prawo zmienić ubezpieczyciela.

Decydując się na wypowiedzenie umowy OC należy jednocześnie wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Ważne jest, by zachować ciągłość ubezpieczeniową – w przeciwnym razie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na ubezpieczającego kary finansowe.

Dodatkowe formalności

Nowy nabywca pojazdu ma obowiązek sprawdzić, czy samochód posiada ważną gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę – są one niezbędne na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.