urlop płatny

Komu przysługuje urlop płatny?

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika. Zgodnie z polskim prawem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu. W pierwszym roku pracy pracownik uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 przysługującego mu urlopu rocznego. Długość urlopu zależy od stażu pracy. Mając staż poniżej 10 lat pracy, przysługuje nam 20 dni urlopu. Powyżej tego czasu mamy 26 dni. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się naukę w: zasadniczej szkole zawodowej – 3 lata; średniej szkole zawodowej – 5 lat; średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata; szkole policealnej – 6 lat; szkole wyższej – 8 lat. Należy pamiętać, że ukończenie kilku szkół, nie pozwala na sumowanie lat liczących się do urlopu. Jeśli pracownik był zatrudniony i równocześnie uczył się, to do jego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wszystko zależy od tego, co było korzystniejsze dla pracownika.

Wynagrodzenie za urlop płatny, oraz jego udzielanie

urlop płatnyW/g ustawy o dniach wolnych od pracy, pracownikowi przysługują odpłatne dni wolne w niedziele i święta. Ustawa wyszczególnia 13 dni wolnych od pracy: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia i 26 grudnia. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Dostanie ekwiwalent pieniężny za urlop tylko wówczas, jeśli nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w całości (lub części) z powodu rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy, jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych. Pracownik sam decyduje, jak podzielić sobie przysługujące mu wolne. Może też od razu wykorzystać cały urlop wypoczynkowy.

Z kolei pracodawca powinien udzielać urlopów zgodnie z ich planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Każdy pracownik musi wykorzystać swój urlop wypoczynkowy. Istnieją, co prawda, wyjątkowe sytuacje, gdy zamiast dni wolnych pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny, ale takie sytuacje zdarzają się sporadycznie i związane są np. z odejściem zatrudnionego z firmy. Wówczas może zaistnieć konieczność wypłaty pieniężne za niewykorzystany przez pracownika urlop.

Jest jeszcze bezpłatny

Pracownicy z urlopu bezpłatnego korzystają na ogół wtedy, kiedy wykorzystali już urlop wypoczynkowy, a zdarzy się na przykład jakaś niespodziewana sytuacja. O taki urlop, składają też wnioski zatrudnieni uczący się do egzaminów. Jeżeli nie przysługuje im urlop szkoleniowy, mogą oni wykorzystać płatny, a po nim wnioskować właśnie o bezpłatny.

Z zawnioskowaniem i skorzystaniem z urlopu bezpłatnego wiążą się też określone skutki. Takie dni wolne nie są wliczane do okresu pracy, gwarantującego świadczenia prawne.