Studia farmaceutyczne

Farmaceuta to nie lekarz, jednak wielu z nas mylnie postrzega ten zawód, a także sam kierunek i niejako stawia go dużo niżej niż studia medyczne.

Studia farmaceutyczneStudia farmaceutyczna są niewątpliwie fascynujące, choćby ze względu na to, że mają bezpośredni związek z medycyną. Nie jest tylko kwestia przedmiotu nauki, lecz również, a może i przede wszystkim, strony instytucjonalnej. Studenci farmaceutyki bowiem najczęściej kształcą się na uczelniach medycznych, gdzie zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat różnego rodzaju leków oraz ich zastosowania. Ponad to praca laboratoryjna pozwala im na zdobycie odpowiednich umiejętności i wiedzy praktycznej, która umożliwi im w sposób samodzielny i zgodny ze sztuką farmaceutyczną tworzyć różnego rodzaju leki. Poniżej dowiesz się więcej na temat tych studiów.

Początki i trudności studentów farmacji

Dla przyszłego farmaceuty najpotrzebniejszymi i najistotniejszymi przedmiotami są chemia oraz biologia. Dodatkowo dużą wagę należy przywiązać także do języków obcych, gdyż wyniki matury stanowią niejako broń przyszłych studentów w walce o miejsce na uczelni, gdzie konkurencja jest dość duża.

Farmacja nie należy do łatwych kierunków studiów. W środowisku akademicki funkcjonuje nawet przeświadczenie, iż poziom nauczania na farmacji jest porównywalny z poziomem studiów medycznych. Nie jest to nic dziwnego, gdyż na farmaceutach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za zdrowie osób, które zażywają stworzone przez nich leki. Dodatkowo farmacja jest dziedziną wciąż rozwijającą się, dlatego młodzi ludzie nawet po studiach są zobowiązaniu do ciągłego przyswajania wiedzy na temat nowych rozwiązań farmaceutycznych.

Przedmioty studentów farmacji

Oczywiście wiele zajęć na tych studiach to wykłady oraz ćwiczenia pozwalające na zdobycie wiedzy teoretycznej. Jest to podstawa do jakichkolwiek działań praktycznych. Niewątpliwie jednak najistotniejsze, i prawdopodobnie również najciekawsze, dla studentów są zajęcia laboratoryjne. Praktyczne umiejętności młodych studentów farmacji są kształtowane podczas niezliczonych godzin prac laboratoryjnych, dzięki zadaniom zleconym przez wykładowców w trakcie studiów samodzielnie tworzą swoje pierwsze leki. Do przykładowych przedmiotów studentów farmacji należą między innymi:

  • statystyka,
  • biofizyka,
  • biologia molekularna,
  • chemia leków,
  • immunologia,
  • farmakodynamika.

Praca po studiach farmaceutycznych

Trud i wysiłek włożony w naukę podczas studiów, godziny spędzone w laboratoriach nie idą na marne. Absolwenci, którzy w pełny skorzystali z możliwości, jakie oferowała im uczelnia mogą liczyć na stabilną pracę po studiach. Możliwości, o jakich piszę, to chociażby praktyki w dużych koncernach farmaceutycznych czy też wymiany międzynarodowe! Absolwenci farmacji mogą liczyć na oferty pracy nie tylko od aptek, lecz także od międzynarodowych firm farmaceutycznych, a nawet prestiżowych instytutów badawczych.