Równoważny czas pracy

 

Przy zatrudnieniu, z góry zostaje nam narzucony określony system. Zasady określające normy czasu pracy określone zostały prawnie. Mamy zatem kilka rodzajów czasu pracy: równoważny, weekendowy, w ruchu ciągłym jest  system przerywany oraz zadaniowy. Każdy z nich posiada swoje zalety i wady, tak dla pracodawcy jak i pracownika.

Jednym z najpowszechniejszych i jednocześnie najbardziej elastycznych rodzajów, jest praca w czasie równoważnym.

 

Coś dla pracodawcy

 

Równoważny czas pracy            Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników musi pamiętać o pewnych obowiązkach związanych ze stosowaniem równoważnego systemu pracy. Po pierwsze, jest to ewidencja czasu pracy. Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca stosujący takie zasady może wydłużyć godziny pracy zatrudnionego maksymalnie do 12 godzin na dobę, jednocześnie zapewniając mu wydłużenie czasu wolnego w innym dniu. Nie ma też prawnych możliwości do przekraczania 40 godzinnego tygodnia pracy. Ponadto pracownik powinien mieć zapewniony odpoczynek w wymiarze 11 godzin na dobę i 35 godzin  tygodniowo. Zatem przedsiębiorca musi dobrze zaplanować czas pracy aby utrzymać zasady równoważnego systemu. Powinien również odpowiednio wcześnie, czyli na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy,  poinformować pracownika o przyjętym harmonogramie pracy. W takim dokumencie muszą być dokładnie określone kwestie rozpoczęcia i zakończenia pracy w każdym dniu oraz wolnych dni z jednoczesnym rozgraniczeniem czy są to dni wolne w zamian za pracę w święta, niedziele lub tygodniowy wymiar pracy.

Zaletami płynącymi dla pracodawcy z zastosowania tego systemu daje możliwość ograniczenia nadgodzin. Jak powszechnie wiadomo, nadgodziny wiążą się z dodatkowym wydatkiem dla pracodawcy. Równoważny czas pracy skutecznie ten problem ogranicza. W niektórych przypadkach (np.w rolnictwie czy w dziedzinach, gdzie produkcja lub wykonywanie usług uzależnione są od pogody ), zastosowanie wspomnianych zasad pracy, pozwala na jak najlepsze wykorzystanie występujących warunków, a co za tym idzie wykonanie prac w terminie.

 

Coś dla pracownika

 

Korzyścią płynącą z równoważnego czasu pracy dla osoby zatrudnionej jest niewątpliwie, wspomniany wyżej czas wolny. Często zdarza się, że pilnie musimy załatwić jakąś sprawę, np. w urzędzie lub mamy spotkać się z wychowawcą naszego dziecka. Osoby pracujące w sztywnych godzinach pracy, np. od 7.00 – 15.00, mają znacznie ograniczone możliwości w tej kwestii. Natomiast pracując w równoważnym systemie pracy, mamy szansę na pozytywne rozwiązanie wszelkich problemów, ponieważ jesteśmy bardziej elastyczni. Kolejnym plusem równoważnego czasu pracy jest fakt rzadszego pojawiania się w zakładzie. Z ekonomicznego punktu widzenia wydajemy zatem znacznie mniej na dojazdy.

Kodeks Pracy określa, którzy pracownicy nie mogą podlegać równoważnemu czasowi pracy, są to: kobiety w ciąży, osoby opiekujące się dzieckiem poniżej 4 roku życia, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe. Takie ograniczenia, co jest jasne wprowadzono w celu ochrony zdrowia pracownika.