czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców, regulowany jest przez Inspektorat Ruchu Drogowego. Każdy kierowca, zobowiązany jest do przestrzegania go. Nic dziwnego. Wiąże się z tym zachowanie bezpieczeństwa na drogach. Aby kierowca prowadził bezpiecznie, powinien być wypoczęty. W innym wypadku jego reakcje są spowolnione, co może powodować kolizję, a nawet poważny wypadek drogowy.

Przepisy, które regulują czas pracy kierowców, mają na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Dzienny okres odpoczynku.

czas pracy kierowcówJeżeli kierowca nie ma zmiennika, przysługuje mu odpoczynek po 24 godzinach jazdy. Powinie trwać co najmniej 11 godzin. Można go podzielić na dwie części. 9 i 3 godziny.

Jest również skrócony dobowy okres odpoczynku i wynosi 9 godzin. Może on jednak występować maksymalnie 3 razy, między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Sytuacja się zmienia, jeśli kierowców jest dwóch. Czas pracy kierowcy ulega wtedy zmianie. Dziewięciogodzinna przerwa musi być wówczas odebrana nie rzadziej niż co 30 godzin, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy w pojeździe przebywa więcej niż jeden kierowca.

Wszelkie szczegółowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy, normuje odpowiednia ustawa.

Tygodniowy odpoczynek kierowcy.

Jest to odpoczynek, który nalicza się nie później niż po sześciu dwudziestoczterogodzinnych okresach liczonych od ostatniego tygodniowego wypoczynku kierowcy. W okresie dwóch tygodniowych odpoczynkach, kierowcy przysługuje jeden czterdziestopięciogodzinny nieprzerwany odpoczynek. Ewentualnie skrócony do 24 godzin. Tu też wszelkie szczegóły reguluje ustawa o czasie pracy kierowcy.

Jak widać, przepisy są surowe i rygorystyczne, a każde ich naruszenie skutkuje konsekwencjami zarówno dla samego kierowcy, jak i jego pracodawcy. Sami przecież jeżdżąc, chociażby zwykłym autobusem do pracy czy szkoły, chcemy dotrzeć na miejsce cali i zdrowi. Kierowcy wożący pasażerów są odpowiedzialni za ich życie i zdrowie. A więc przestrzeganie czasu pracy odgrywa tu bardzo istotną rolę.

Czas pracy kierowcy różni się też, pod względem sposobu wykonywanej pracy. Inaczej będzie naliczany dla kierowcy przewożącego ludzi, a inaczej dla kierowcy TIR-a. W drugim wypadku czas ren nalicza tachograf. To urządzenie wyznacza czas jazdy i porę na odpoczynek. Kierowcy TIR-a są zobowiązani przestrzegać czasu, jaki dyktuje urządzenie. Nawet niewielkie odstępstwa, są surowo karane przez Inspekcję Drogową i policję.

Jedynie kierowcy prywatnych pojazdów nie mają od górnie narzucanego czasu jazdy. Ale oni też powinni uważać, żeby nie spędzać zbyt dużo czasu za kółkiem. Jeżeli czujemy zmęczenie, warto się zatrzymać, wyjść na świeże powietrze. Jeżeli jest taka możliwość, napić się kawy. Pamiętajmy, że kierowanie pojazdem mechanicznym to wysiłek dla naszych oczu i umysłu. A zmęczenie może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje.

Ustalmy sobie swoje zasady jazdy i trzymajmy się ich. Wtedy na pewno bezpiecznie dojedziemy do celu. My i wszyscy nasi pasażerowie za których jesteśmy odpowiedzialni, przewożąc ich swoim autem.