Fundusze inwestycyjne to jedna z popularnych form pomnażania pieniędzy. Zanim jednak zdecydujemy się na zainwestowanie w fundusz, warto dobrać ten najlepszy. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Dzięki funduszom inwestycyjnym możemy sporo zarobić. Do wyboru mamy pełną gamę produktów finansowych tego rodzaju, które skierowane są do inwestorów o różnych oczekiwaniach, potrzebach, wiedzy oraz posiadanych środkach.

Doświadczeni inwestorzy potrafią rozpoznać najlepsze fundusze inwestycyjne i dobrać je do swoich wymagań. Ci początkujący często nie wiedzą, na co zwrócić uwagę. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Wybierz cel inwestycji

Pierwszym krokiem w wyborze funduszu inwestycyjnego powinno być określenie celu inwestycji. Może być to maksymalizacja zysków, zgromadzenie środków na jakiś cel, na przykład emeryturę, czy też zabezpieczenie naszych oszczędności przed skutkami inflacji.

Na tej podstawie będziemy mogli następnie dobrać taki fundusz, który spełni nasze wymagania.

Określ czas inwestycji

Kolejny etap do określenie interesującego nas czasu trwania inwestycji. Możemy wybrać fundusze krótkoterminowe albo zdecydować się na te długoterminowe, nawet na kilkadziesiąt lat, gdy mówimy o tych na emeryturę.

Generalnie, jeśli chcemy zainwestować środki na krótszy okres, lepiej poszukiwać funduszy o mniejszym ryzyku.

Wybierz poziom akceptowanego ryzyka

Nawet najlepsze fundusze inwestycyjne są związane z określonym poziomem ryzyka. Jeśli nie chcemy jednak dużo ryzykować, powinniśmy zdecydować się na fundusze pieniężne o niskim poziomie ryzyka. Nie dadzą one wprawdzie bardzo wysokich zysków, ale niebezpieczeństwo utraty pieniędzy jest wtedy najniższe.

Z kolei wtedy, gdy chcemy zarobić najwięcej, możemy wybrać fundusze zrównoważone czy akcyjne, które są bardziej ryzykowne. Niestety, możemy stracić wtedy swoje środki.

Aby wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny, możemy też posiłkować się różnego rodzaju rankingami oraz opiniami. Pomocne są rankingi powtarzalności wyników, a także analizy, które możemy znaleźć na profesjonalnych blogach finansowych.