Inwentaryzacja

Każdy pracownik choć raz w życiu zetknął się z pojęciem inwentaryzacji środków trwałych. Termin ten pochodzi z ustawy o rachunkowości i dotyczy majątku firmy, czyli budynków, lokali, środków transportu, maszyn, urządzeń, narzędzi. W przedsiębiorstwie produkcyjnym do środków trwałych należą też surowce oraz wytworzone produkty.

Dlaczego inwentaryzacja środków trwałych jest ważna?

Inwentaryzacja środków trwałych pozwala regularnie kontrolować i weryfikować wszystko co wchodzi w skład majątku firmy. Dzięki spisowi z natury członkowie komisji inwentaryzacyjnej pod okiem przewodniczącego są w stanie również ocenić przydatność poszczególnych maszyn czy urządzeń w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej.Inwentaryzacja pozwala uporządkować środki trwałe, dokonywać korekty przychodów i rozchodów oraz przeprowadzać procesy likwidacji tych maszyn czy urządzeń, których naprawa staje się nieopłacalna.

Jak dobrze przygotować się do inwentaryzacji?

Fundamentem dobrze przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych jest powołanie zespołów spisowych. W jej skład powinny wejść osoby kompetentne, doświadczone i zaangażowane, które dodatkowo będą znać podstawowe przepisy ustawy o rachunkowości i będą rozumiały, dlaczego regularna inwentaryzacja jest tak ważna.Drugim ważnym etapem przygotowawczym jest sprecyzowanie wszystkich procedur inwentaryzacyjnych oraz określenie metod pomiarowych. Ważne jest to, aby metody pomiarowe co roku były takie same, gdyż tylko w ten sposób będziemy w stanie porównać dane bieżące z danymi archiwalnymi.

Czy inwentaryzacja środków trwałych jest obowiązkowa?

Inwentaryzacja środków trwałych jest uregulowana w ustawie o rachunkowości, gdzie mowa o tym, że w zależności od rodzaju środków trwałych jest obowiązek spisu z natury minimum raz na cztery lata (w dowolnym dniu roku) lub na koniec roku obrotowego (co jest najpowszechniejszą praktyką). Taki sam obowiązek pojawia się, kiedy przedsiębiorca kończy działalność gospodarczą (wówczas jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji w ostatnim dniu prowadzenia takiej działalności).

W przypadku chwilowego zawieszenia działalności inwentaryzacja nie jest obowiązkowa dla przedsiębiorcy. Nie jest obowiązkowa również wtedy, gdy w myśl art.26 ustawy o rachunkowości: „jeśli inwentaryzacji miałyby podlegać nieruchomości, inwestycje, środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, a inwentaryzacja była przeprowadzona nie dalej niż 4 lata temu”.