Wirtualne biuro a urząd skarbowy

Korzystanie z usług firm oferujących tzw. wirtualne biura jest coraz częstsza praktyką wśród przedstawicieli wolnych zawodów oraz przedsiębiorców, którym zależy na maksymalnej redukcji kosztów działalności gospodarczej. Pomimo że rozwiązanie ma wiele zalet wciąż pojawiają się głosy o negatywnym stosunku urzędów skarbowych do praktyki podnajmowania biur i domniemanych oszustw podatkowych z tym związanych. Przyjrzyjmy się zatem sprawie.

Czym jest wirtualne biuro?

Założenie nowej firmy wymaga wskazania adresu, pod którym ma zostać zarejestrowana. Jako że wynajem siedziby wiąże się z niemałymi miesięcznymi wydatkami, część przedsiębiorców decyduje się podnająć lokal „wirtualnie”. Za niewielką miesięczną opłatą zyskują możliwość rejestracji przedsiębiorstwa, korzystania z adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i odbioru korespondencji pracowniczej. O ile podmioty działające na zasadzie on-line nie budzą zastrzeżeń pracowników urzędu skarbowego, o tyle firmy wykonujące prace wymagające dysponowania fizyczną przestrzenią mogą zostać poddane szczegółowej kontroli.

1-(9)

Biuro wirtualne, a rejestracja podmiotu jako podatnika VAT

Prowadzenie działalności gospodarczej przez wirtualne biuro nie jest regulowane w sposób ścisły przez polskie prawo podatkowe. W myśl art. 94 ustęp 4a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług odmowa rejestracji firmy może nastąpić kiedy:

„1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

2) podmiot ten nie istnieje,

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem,

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.”

Wirtualne biuro a miejsce prowadzenia działalności i kontrola skarbowa

Co więcej, miejsce wykonywania funkcji zarządczych spółki lub przedsiębiorstwa, a także fakt, że pod wskazanym adresem działają również inne podmioty, nie wchodzi w zakres zainteresowania organów podatkowych i nie może mieć wpływu na decyzję o nadaniu numeru NIP.  Jedynie podmioty, które nie prowadzą działalności, czyli potencjalni „znikający podatnicy”, mogą uzyskać odpowiedź odmowną. Samo założenie działalności w wirtualnym biurze nie stwarza jednak zagrożenia dla przedsiębiorców.