Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne, to po prostu uprawniania budowlane w specjalizacji architektonicznej. Takie właśnie uprawnienia, są niezbędne do tego, aby architekt mógł samodzielnie sprawować funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania budynków oraz kierowania robotami budowlanymi, właśnie w zakresie architektury obiektów. Architekt uprawnienia budowlane, musi posiadać również, aby móc sprawować nadzór autorski, jak również aby mógł sprawdzać wszelkie projekty budowlany i przy tym wykonywać obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia architektoniczne, po spełnieniu odpowiednich warunków, nadawane są przez Izbę Architektów RP. Co jeszcze trzeba wiedzieć o uzyskaniu uprawnień architektonicznych?

Uprawnienia architektoniczne wymagania

Uprawnienia architektoniczne (więcej na ich temat możesz przeczytać także na https://architectu.pl/aktualnosci/Zaw%C3%B3d:-architekt-%E2%80%93-jak-zdoby%C4%87-uprawnienia-architektoniczne), mogą być uzyskane jedynie po spełnieniu odpowiednich wymagań. Aby móc uzyskać uprawnienia architektoniczne do projektowania bez żadnych ograniczeń, przede wszystkim trzeba ukończyć studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku architektura, czy też architektura i urbanistyka. Ponadto, konieczne jest odbycie przynajmniej rocznych praktyk przy tworzeniu różnych projektów budowlanych, jak również rocznej praktyki zawodowej na budowie. Alternatywnie, można ukończyć jedynie studia pierwszego stopnia na wspomnianych wyżej kierunkach, jednakże w takim wypadku trzeba będzie odbyć minumum trzy letnią praktykę zawodowa na budowie. Niestety uzyskanie uprawnień architektonicznych jest dosyć drogie, ponieważ postępowanie kwalifikacyjne, jak również przeprowadzenie egzaminu, wynosić może maksymalnie 3000 złotych, co jest dosyć wysoką kwotą. Ponadto, trzeba liczyć się z corocznymi kosztami, które związane są z członkowstwem w okręgowej izbie architektów, jak i niezbędne jest ubezpieczenie OC.

Jak zdobyć uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia architektoniczne, zawsze przyznawane są przez komisje kwalifikacyjne Izby Architektów IARP. Jak już wspomniano wyżej, aby w ogóle móc wnioskować o nadanie uprawnień, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, jak również odbycie niezbędnej praktyki zawodowej. Później, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne, które kieruje się do określonej komisji. Następnie następuje tak zwany proces weryfikacji. Ostatni etap, to przystąpienia do egzaminu. Egzaminy takie, organizowane są dwa razy w roku w sesji letniej oraz zimowej, przez IARP. Takie właśnie egzaminy zawsze przeprowadzane są przez okręgowe izby architektów. Egzamin składa się z części testowej, jak również z części ustnej.