Składniki wynagrodzenia

Stara prawda mówi: „za każdą pracę należy się płaca” i nikt tego nawet nie próbuje podważać. Nie mniej zdarzają się sytuacje, że pensja różni się wysokością  w danych miesiącach.  Co wpływa na te różnice? Są to niewątpliwie składniki wynagrodzenia. Oprócz nich, istnieją jeszcze inne czynniki wpływające na wysokość naszej pensji. Zależy to między innymi od systemu wynagrodzenia. Jest zatem system czasowy, gdzie otrzymujemy wypłatę za miesiąc pracy. Z kolei akordowy sposób wyliczania wynagrodzenia jest uzależniony od tego ile zleconych nam produktów wykonamy. Ostatni system oparty jest o prowizje, i objęci są nim najczęściej ludzie zajmujący się sprzedażą. W zależności od tego ile towaru pracownik sprzeda, taką prowizje otrzymuje.  To jednak nie wszystkie czynniki są też inne składniki wynagrodzenia.

Dodatki do wynagrodzenia

Składniki wynagrodzeniaPrawo przewiduje określone elementy pensji. Jest w nim zapis o minimalnym wynagrodzeniu. Oznacza to, że pracodawca nie może płacić nam mniej, jeśli pracujemy w pełnym wymiarze godzin. Pamiętajmy, że każdy miesiąc to zmienna liczba przepracowanych godzin. W jednym miesiącu możemy przepracować 148 godzin, w innym ponad 150. Dlatego żeby obliczyć pensję zasadniczą warto znać stawkę za godzinę. Pensja zasadnicza jest więc jednym z podstawowych składników wynagrodzenia. Jeśli pracujemy w nocy, za takie warunki przysługuje nam dodatek. Stanowi on 20% podstawowej stawki godzinowej. Kolejny składnik wynagrodzenia to dodatek za pełniony dyżur. Chodzi o to, że czasami pracownik zostaje zobowiązany do pozostawania w gotowości do pracy. Nie wykonuje żadnych zadań, ale czeka na dyspozycje lub wykonuje inne zadania na rzecz swojego zakładu. Za jakikolwiek czas pracy w czasie pełnionego dyżuru należy się czas wolny, w tej samej wysokości. Jeśli nie ma możliwości przyznania wolnego, pracodawca jest zobowiązany dołączyć do wynagrodzenia kolejny składnik. Istnieje też dodatek za niewykonywanie pracy. Przyznawany jest wówczas, kiedy pracownik stawi się w miejscu pracy ale z winy pracodawcy nie będzie mógł wykonywać swoich zadań, Ten składnik wynagrodzenia nazywany jest potocznie postojowym. Należy pamiętać, że do naszej pensji szef będzie musiał dołączyć kolejny dodatek, jeśli pracowaliśmy w godzinach nadliczbowych lub w święta. To stawka 100% dodatku jeśli pracujemy w niedziele lub święta i 50% wynagrodzenia kiedy pracowaliśmy poza godzinami naszej zmiany, w normalne dni robocze.

Dobra wola szefa

Składnikiem wynagrodzenia może być również premia. Jest to jednak element, na który wpływa zachowanie pracownika. Pracodawca chcąc docenić zaangażowanie i  pracowitość podwładnych, przyznaje im premię. Zasady przyznawania premii oraz sposób jej naliczania powinny być jasne, najczęściej określone w regulaminie. Ponadto nasz szef może przyznawać nam nagrodę, np. za wykonanie określonego planu lub zadania. Ten składnik wynagrodzenia jest elementem uznaniowym i tylko pracodawca decyduje kiedy i jaką nagrodę przyznaje pracownikowi.