Studia warszawa kierunki

 

Warszawskie uczelnie szczycą się nie tylko dobrą renomą, lecz również ogromną ilością dostępnych kierunków. Dla młodego człowieka, stojącego przed wyborem swojej drogi życiowej w stolicy, dostępne są poniższe rodzaje studiów.

Studia artystyczne – związane przede wszystkim z kreacją, estetyką i szeroko pojętą sztuką. Dostępne są takie kierunki jak:

Aktorstwo, Dyrygentura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub sztuki muzycznej, Historia sztuki Instrumentalistyka Jazz i muzyka estradowa, Kompozycja i teoria muzyki, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo, Muzykologia, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Realizacja Obrazu Filmowego, Reżyseria dźwięku, Rzeźba Scenografia, Taniec, Wiedza o teatrze, Wokalistyka, Wzornictwo, Włókiennictwo

Studia ekonomiczne – związane bezpośrednio z analizą produkcji oraz dystrybucją. Kierunki:

Administracja, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka i administracja publiczna, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia przyrodnicze – królują w nich biologia, chemia i fizyka. Dostępne kierunki to:

Analityka medyczna, Astronomia, Biologia, Biotechnologia, Chemia, Dietetyka, Farmacja, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-dentystyczny, Leśnictwo, Oceanografia, Oceanotechnika, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Technika rolnicza i leśna, Techniki dentystyczne, Technologia żywności i żywienie człowieka, Weterynaria, Zootechnika

Studia humanistyczne – mają związek z człowiekiem, jego wytworami i działalnością. Kierunki obecnie dostępne:

Doradztwo filozoficzne i coaching, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia, Filologia polska, Filozofia, Historia, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Politologia, Polityka społeczna, Prawo, Prawo kanoniczne, Psychologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Teologia

Studia techniczne – nie tak ścisłe jak kierunki ekonomiczne, lecz równie pożądane. Oferowane kierunki to:

Architektura, Architektura krajobrazu, Architektura wnętrz, Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, Elektroradiologia, Elektrotechnika, Energetyka, Geodezja i kartografia, Gospodarka przestrzenna, Grafika, Górnictwo i geologia, Informatyka, Informatyka w biznesie, Inżynieria Architektoniczna, Inżynieria materiałowa, Logopedia, Fonoaudiologią, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Transport

 

Inne – Warszawskie uczelnie oferują także wiele innych kierunków studiów, które łączą w sobie wiele dziedzin. Są to:

Archeologia, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Budownictwo, Etnologia, Europeistyka, Fizyka, Fizyka techniczna, Geologia, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria środowiska, Matematyka, Nauki o rodzinie, Nawigacja, Ochrona środowiska, Papiernictwo i poligrafia, Praca socjalna, Ratownictwo medyczne, Technologia chemiczna, Technologia drewna, Towaroznawstwo, Wychowanie fizyczne, Zdrowie publiczne