Pożyczkę przez internet należy spłacać terminowo, w ratach określonych w umowie pożyczkowej. Często można uregulować swoje zobowiązanie przed terminem. Warto wiedzieć, że opóźnienia w regulowania zobowiązań finansowych pociągają za sobą dodatkowe koszty, m.in. odsetki.

Informacje o ratach – gdzie można je znaleźć?

Informacje o całkowitej kwocie pożyczki znajdują się w umowie pożyczkowej. Podobnie jest z wysokością rat, które należy spłacić. Kwoty te można znaleźć także w profilu użytkownika na stronie internetowej pożyczkodawcy. Warto wykorzystać swoje konto na stronie przy regulowaniu podjętego zobowiązania finansowego. W tym celu należy się zalogować, a następnie kliknąć w miejsce, w którym można spłacić pożyczkę. Po wybraniu nazwy banku, w którym ma się założony rachunek, można wysłać pieniądze. To zautomatyzowana usługa, dzięki której nie trzeba samodzielnie uzupełniać danych do przelewu. Ważne jest, aby nie zmieniać jego tytułu, ani innych danych. Chwilówkę można też oddać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu. Wystarczy wpisać numer rachunku bankowego oraz dane odbiorcy, które znajdują się np. na umowie pożyczkowej. W tytule przelewu dobrze jest zawrzeć swoje dane lub numer pożyczki.

Wcześniejsza spłata pożyczki

Zobowiązania finansowe należy spłacać terminowo. Często istnieje też możliwość wcześniejszego oddania pożyczonych pieniędzy. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy w przypadku konkretnego pożyczkodawcy jest to możliwe i czy pociąga za sobą dodatkowe koszty. Wiele instytucji pozabankowych wręcz zachęca do wcześniejszego regulowania podjętych zobowiązań. Jest to bowiem związane ze zmniejszonymi kosztami faktycznego korzystania z pieniędzy należących do pożyczkodawcy. Najlepiej dowiedzieć się, czy spłata pożyczki przed terminem obejmuje jedynie poszczególne raty czy także całość chwilówki.

Opóźnienia w spłacie pożyczki online – koszty

W przypadku braku możliwości uregulowania zobowiązania finansowego w zakładanym czasie, należy jak najszybciej poinformować o tym instytucje pozabankową. Pozwoli to na wspólne znalezienie rozwiązania tego problemu. Warto także samodzielnie sprawdzić, jakie są możliwości przedłużenia terminu na spłatę pożyczki. Tego typu informacje powinny znajdować się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Zazwyczaj są to wydłużenie czasu zapłaty chwilówki bądź pożyczka refinansująca przeznaczana w całości na uregulowanie pierwotnie zaciągniętego zobowiązania. Dobrze jest mieć świadomość, jakie koszty wiążą się z opóźnieniem oddania pożyczonych pieniędzy. Zwykle są to odsetki za opóźnienie. W przypadku darmowej pierwszej pożyczki, zostaje ona obwarowana dodatkowymi opłatami. Chwilówki bez opłat są nimi bowiem tylko w przypadku spłat bez opóźnień. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie procedury windykacyjnej, poprzedzonej monitami. Ich koszty ponosi pożyczkobiorca. Ostatnią, bardzo poważną konsekwencją, jest wpisanie dłużnika do rejestru długów. Zmniejsza to możliwość zaciągania kolejnych pożyczek, zakupów na raty, a także korzystania z usług multimedialnych, takich jak telewizja kablowa lub internet bezprzewodowy.