Jakie są formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Jeśli pracujemy „na etacie”, odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zajmuje się za nas pracodawca. Nie musimy sami jej wyliczyć ani pamiętać o tym, aby przesłać ją w terminie. Jest to o tyle istotne, że popełnienie jakiegokolwiek błędu w tym zakresie mogłoby się dla nas nieprzyjemnie skończyć.

Inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o osoby prowadzące własną działalność. Same muszą one zajmować się kwestią terminowego wpłacania zaliczek na konto ZUS, do tego oczywiście we właściwej wysokości. Jest to w pewnym sensie rekompensowane faktem, że mają one możliwość samodzielnego dokonania wyboru odnośnie formy opodatkowania, dzięki czemu mogą dużo zaoszczędzić. W takim razie jakie są formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Rozliczanie się na zasadach ogólnych

Rozliczanie się na zasadach ogólnych to metoda wybierana przez wielu przedsiębiorców, ponieważ pozwala na dokonywanie korzystnych optymalizacji podatkowych, głównie z uwagi na liczne możliwe ulgi. W tej formie opodatkowania za podstawę opodatkowania przyjmuje się przychód firmy pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (między innymi koszt zakupu towarów czy paliwa).

Stawka podatku dochodowego przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych zależy od podstawy obliczania podatku i  wynosi:

  • 17% – przy podstawie obliczania podatku do 85 528 złotych
  • 14 539,76 złotych + 32% nadwyżki ponad 85 528 złotych – przy podstawie obliczania podatku powyżej 85 528 złotych.

Jak widać, wysokość podatku jest stosunkowo korzystna, ale tylko pod warunkiem, że nie osiągamy wysokich dochodów. Pewnym rozwiązaniem tego problemu może być rozliczanie się wspólnie z małżonkiem, który ma niższe dochody i obowiązuje go niższa stawka podatku.

Podatek liniowy

Podatek liniowy wynosi zawsze 19%, niezależnie od tego, czy osiągamy przychód w wysokości miliona złotych, czy stu złotych. Jest to więc forma opodatkowania korzystna dla osób o wysokich dochodach, które nie mają możliwości rozliczania się po niższej stawce na zasadach ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjowanych

Ryczałt nie ma jednej stałej stawki – wszystko tutaj zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Może on być bardzo niski i wynosić 10, 3, a nawet zaledwie 2%, może jednak dochodzić nawet do 20%. Dlatego też sprawdzić, czy kategoria naszej działalności pozwala na rozliczanie się poprzez ryczałt i ile będzie w takim wypadku wynosić jego stawka.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to unikalna forma opodatkowania, ponieważ jest ona zupełnie niezależna od przychodu naszej firmy. Ustala się ją na podstawie takich czynników, jak rodzaj wykonywanych usług i wielkość zatrudnienia. Mogą z niej korzystać tylko osoby działające w określonych branżach (np. zajmujące się opieką nad dziećmi).

Artykuł powstał przy współpracy z blogiem https://finanse.net.pl/