Jak założyć własną działalność gospodarczą

Wielu przyszłych przedsiębiorców szuka na początku odpowiedzi na pytanie, jak założyć własną działalność gospodarczą. Jakie formalności trzeba pokonać przy rejestrowaniu własnej firmy? Trzeba też zdać sobie sprawę jak ciężkim kawałkiem chleba jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Choć jesteśmy na własnym utrzymaniu to w pracy spędzamy w zasadzie 24 godziny na dobę. Dlatego warto dobrze przemyśleć jaki biznes chcemy otworzyć.

 

Forma prawna

Jak założyć własną działalność gospodarczą            Decydując się na  ten trudny krok jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej,  w pierwszym rzędzie należy zdecydować jaką formę prawną będzie miał nasz biznes. Ta decyzja będzie miała kolosalny wpływ na koszty firmy. Najprostszą formą działalności jest oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza. Inną, bardziej skomplikowaną  jest spółka. Mamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, jawną ale tą, na którą zazwyczaj decydują się przedsiębiorcy jest spółka cywilna. Tutaj też, jak zawsze przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, trzeba przejść krok po kroku pewne procedury. Po pierwsze, należy spisać umowę spółki i określić jaką jest wysokość wkładu, każdego ze wspólników. Potem, podobnie jak przy jednoosobowej działalności, trzeba zarejestrować własną firmę.

 

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności i inne formalności

Od kilku lat młody przedsiębiorca ma znacznie ułatwione zadanie. Wcześniej, chcąc założyć i zarejestrować własną działalność gospodarczą  musiał pokonywać kolejne szczeble procedur  jak i odwiedzać kolejne okienka w urzędach. Dziś wystarczy tylko wypełnić formularza CEIDG – 1,   można go złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy albo nawet wypełnić wniosek przez internet,  Wniosek CEIDG zawiera dane dotyczące rodzaju przedsiębiorstwa, tu wybieramy też numer działalności tzw. PKD, danych adresowych, numerów kont,  sposobu opodatkowania, etc. Niektórzy decydują się zostać podatnikiem VAT. Muszą wtedy złożyć wizytę w urzędzie skarbowym i wypełnić formularz  VAT-R. Wspólników spółki cywilnej również nie ominie wizyta w tym, urzędzie. Oni jednak powinni  opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC. Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej po pierwszym kroku takim jak  wizyta w urzędzie skarbowym nie należy zapominać o kolejnym czyli zgłoszeniu płatnika do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, obowiązuje tu formularz ZUS-ZUA. Równie ważnym numerem koniecznym do uzyskania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest REGON.  Bardzo ważne jest, aby młody przedsiębiorca posiadał również wszelkie niezbędne koncesje i zezwolenia. Zatrudnienie pracowników wymaga zgłoszenia do jeszcze innej instytucji, takiej jak Państwowa Inspekcja Pracy. Równie ważną kwestią przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest posiadanie numeru konta. Nie jest to warunek konieczny, bo możemy korzystać z konta prywatnego. Jednak taki stan rzeczy może spowodować pewne zamieszanie w finansach firmy, lepiej więc założyć oddzielny rachunek bankowy.