Wielu przedsiębiorców, na początku wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, było oburzonych nakładanymi na nich nowymi obowiązkami prawnymi. Tworzenie dodatkowej bazy danych, po pierwsze stanowiło dla nich dodatkowe obciążenie pracą, po drugie – oznaczało konieczność jeszcze większej sprawozdawczości, czy nawet jak to określali „spowiadania” się organom skarbowym. Część z nich zauważyła jednak możliwości jakie daje wprowadzenie JPK w swojej firmie i postanowiła skorzystać z tej opcji. Jak więc wykorzystać plik do własnych celów i sprawić by jego działanie przysparzało korzyści nie tylko Skarbowi Państwa?

Jednolity Plik Kontrolny – strukturalnie uszeregowana prawda

Jednolity Plik Kontrolny jest niczym innym jak specyficznym rodzajem bazy danych. Tworzonej przez podatników na podstawie dokonywanych transakcji gospodarczych oraz dokumentujących ją odpowiednich dokumentów finansowych i dowodów księgowych. Ustawodawca w ramach wprowadzania reformy, określił jak dokładnie wyglądać ma plik. Podał jego wygląd, podział, struktury i sposób wypełnienia. Dzięki temu, z założenia wszyscy podatnicy mają przekazywać do organów skarbowych jednolitą (czyli w praktyce tak samo stworzoną) informację finansowo – księgową. Ta pierwsza cecha charakterystyczna JPK może zostać wykorzystana przez każdego przedsiębiorcę, szczególnie w przypadku większych podmiotów. Forma tworzenia JPK ogranicza w pewien sposób „kreatywność” księgowych, osób zajmujących się finansami, itp. W rękach Zarządu, JPK może być więc wiarygodnym źródłem informacji, które dość łatwo zweryfikować. Dlatego, warto rekomendować zapoznanie się właścicieli oraz zarządzających firmami do tego pliku i korzystania z niego – tak aby samodzielnie sprawdzić własne finanse.

Możliwości porównawcze, analityczne i nowoczesne narzędzie planistyczne

Analizując dalej cechy Jednolitego Pliku Kontrolnego, warto zauważyć jedną z jego cech głównych – „jednolitość”. Oznacza ona w uproszczeniu, że praktycznie wszystkie pliki JPK będą wyglądać bardzo podobnie. Jest więc przynajmniej teoretycznie możliwość ich porównywania. Będzie to ważne, szczególnie w przypadku tak zwanych podmiotów powiązanych lub współpracujących. Dzięki JPK, można porównać działanie dwóch z nich. Co więcej, JPK pozwala na porównanie danych w czasie. Czyli np. z danego i poprzedniego roku, kwartału, czy nawet miesiąca. Dzięki takiej samej formie prowadzenia swoistego rodzaju sprawozdawczości, każdy przedsiębiorca może zauważyć w życiu swojej firmy rodzaje cykli, czy trendów i w ten sposób planować działania na przyszłość.

Podsumowanie i rekomendacje

Jednolity Plik Kontrolny jest narzuconym przez ustawodawcę odgórnym obowiązkiem, dla prawie wszystkich przedsiębiorców w kraju. Bez względu na wielkość podmiotu gospodarczego (czy jest to mikro, mały, średni czy duży przedsiębiorca), musi on wprowadzić pewne zmiany, procedury oraz dołożyć odpowiednią ilość pracy. Docelowo Jednolity Plik Kontrolny ma zastąpić znane do tej pory tradycyjne deklaracje podatkowe, w tym deklaracje VAT’owskie. Na razie jednak został wprowadzony obok istniejących zobowiązań i konieczności – bez wątpliwości dokładając podatnikom pracy. Warto jednak zastanowić się, jak tę wykonaną pracę wykorzystać, skoro w praktyce i tak należy ją zrobić. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych danych, może stanowić ciekawe narzędzie zarówno w kontrolowaniu większych podmiotów gospodarczych, jak i planowaniu kroków na przyszłość.