Inwestycje kobiet i mężczyzn

Okazuje się, że mężczyźni inwestują częściej niż kobiety i nie boją się ryzyka, ale to podobno panie uzyskują lepsze wyniki, kiedy już zdecydują się zarabiać na swoich oszczędnościach. Dla kobiet dużo bardziej liczy się poczucie bezpieczeństwa i przewidywalność. Do tego podejmują bardziej rozsądne, ostrożne decyzje. Ważne są tutaj predyspozycje psychologiczne – mężczyźni myślą o szybkim zysku, przez co często tracą.

Wyniki inwestycyjne kobiet

Kobiety osiągnęły lepszy wynik inwestycyjny i to nie tylko w ubiegłym roku, ale w całej dekadzie. Zwrot inwestycyjny inwestycji kobiet był lepszy aż o 0,3% niż mężczyzn. Jednocześnie okazuje się, że większość inwestorów to mężczyźni. Kobiety, które inwestują swoje oszczędności w celach zarobkowych, stanowią tylko 17% wszystkich tych, którzy chcą pomnażać środki pieniężne.

Z psychologicznego punku widzenia, kobiety są lepszymi inwestorkami, bo to przecież one zazwyczaj zarządzają domowym budżetem. Są znacznie lepiej zorganizowane. Potrafią przewidywać i planować. Są przy tym bardziej ostrożne, boją się straty, więc inwestują w produkty obarczone znacznie mniejszym ryzykiem.

Kobiety cenią sobie mniejszy zysk, ale za to pewny. Rzadziej inwestują w fundusze inwestycyjne (na takie  decyduje się tylko 3% inwestujących pań), chętniej otwierają lokaty długoterminowe i konta oszczędnościowe. Pewne jest, że podejmują decyzje świadomie, bo doskonale znają dostępne produkty bankowe. Łącznie na inwestycjach tracą średnio 7,3% wniesionego kapitału (w skali roku).

Inwestycje mężczyzn

Dużo inwestują i dużo tracą – ich straty inwestycyjne to łącznie około 7,9% w skali roku. Tak w kilku słowach można opisać inwestycje mężczyzn. Oczywiście nie jest prawdą, że na lokowaniu swoich oszczędności nie zarabiają, ale na pewno ich inwestycje są o wiele bardziej ryzykowne. Wszystko dlatego, że większość z nich chce osiągać zyski szybko, nie zważając na występujące ryzyko. To dlatego znacznie częściej lokują zgromadzone środki w fundusze inwestycyjne.

Mężczyźni podejmują nierzadko irracjonalne decyzje. Przy tym gorzej radzą sobie z emocjami i porażką. Strata kapitału nie zniechęca ich do zaprzestania inwestowania, raczej jest pobudką do podjęcia kolejnych kroków w celu odzyskania swoich środków. Pewne jest, że mężczyźni inwestują częściej i przeznaczają na ten cel większe kwoty. Wynika to nie tylko z chęci podejmowania ryzyka czy uzyskiwania zysków, ale również tego, że to panowie nadal zarabiają więcej od kobiet.

Podsumowanie

Jak widać, w inwestowaniu liczy się nie tylko czysta kalkulacja, ale również empatia i intuicja. Spora dawka ostrożności może ustrzec przed podejmowaniem nie do końca trafnych decyzji. Liczy się opanowanie, spokój i nadal poczucie bezpieczeństwa. Inwestorzy powinni brać pod uwagę pewność zysków oraz dozę ryzyka przy wyborze dostępnych produktów inwestycyjnych.