Inwestowanie w akcje i waluty w jednym miejscu

Inwestorzy mają do dyspozycji szereg różnych możliwości – zyskać można zarówno na akcjach, jak i kursach walut, a także na zupełnie innych instrumentach finansowych. Jak wygodnie inwestować w różne aktywa?

Jak działa handel akcjami?

Zakup i sprzedaż akcji nie może być wykonywany bezpośrednio przez uczestników rynku – to zadania realizowane wyłącznie przez uprawnione podmioty. Inwestorzy indywidualni potrzebują założyć konto maklerskie, by móc obracać udziałami w spółkach giełdowych. Całość odbywa się na podstawie różnego rodzaju zleceń przekazywanych do brokera, który wypełnia je w imieniu klienta.

Akcje są z kolei papierami wartościowymi, których posiadacze stają się współwłaścicielami danej spółki. Wiąże się z tym szereg korzyści. W niektórych przypadkach możemy zarabiać na regularnych dywidendach, zyskujemy możliwość udziału w podziale majątku firmy w razie likwidacji, a ponadto dysponujemy głosem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Zazwyczaj jednak zysk generuje się przez dokonywanie odpowiednich transakcji kupna i sprzedaży. Jeśli będziemy w stanie odpowiednio dostosować się do rynku lub przewidzieć potencjalne trendy, możemy liczyć na zwiększenie swojego kapitału.

Ceny akcji są ustalane bezpośrednio na podstawie aktywnych zleceń. Wpływ na to mają z kolei różne czynniki związane zarówno z samą spółką, jak i całym rynkiem. Każda giełda działa w określonych godzinach, w których możliwe jest składanie zleceń kupna i sprzedaży – ich wartość decyduje o aktualnym kursie udziałów w danej firmie.

Co to jest rynek Forex?

Obok giełd papierów wartościowych niesamowicie istotne znaczenie ma również rynek walutowy. Forex pod wieloma względami różni się od handlu akcjami – jednym z najistotniejszych czynników jest możliwość obrotu przez 24 godziny na dobę, z wyłączeniem przerwy pomiędzy piątkiem a niedzielą. To efekt specyficznego działania tego rynku, który dzieli się na kilka sesji według pory dnia na różnych kontynentach. Transakcje na Foreksie obejmują zakup i sprzedaż par walutowych – inwestorzy mogą wykorzystać różnice w kursach na swoją korzyść.

Inwestowanie w akcje, waluty i nie tylko z jednej platformy

Aby połączyć różne strategie inwestowania, warto przede wszystkim zadbać o dywersyfikację portfela. Możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób dzięki rozwiązaniom takim jak Saxo forex broker, który umożliwia dostęp do kryptowalut, kontraktów CFD, par walutowych i wiele, wiele więcej za pośrednictwem jednej platformy. Zbieranie wszystkich inwestycji w jednym miejscu jest niesamowicie wygodne – z pewnością warto sprawdzić możliwości platformy Saxo.

Bez względu na to, jakiego rodzaju aktywów dotyczą inwestycje, zawsze należy liczyć się z pewnym stopniem ryzyka. Przy obrocie akcjami i innymi instrumentami finansowymi należy mieć na uwadze, że wykonane transakcje mogą skończyć się utratą zainwestowanych pieniędzy.