Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się z urzędem skarbowym w ustawowym terminie i oczywiście na odpowiednich formularzach. W poprawnym wypełnieniu druków pomagają dostępne programy lub też aplikacje, które wspierają w obliczeniach, wypełnieniu wszystkich koniecznych rubryk oraz zastosowaniu odliczeń i ulg. E-PIT-y pitax.pl to doskonały sposób na poprawne wypełnienie deklaracji w wersji elektronicznej i warto zauważyć, że ten sposób rozliczenia pozwala szybciej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.

Zmiany w PIT 2018

Co roku ustawodawca wprowadza zmiany w ordynacji podatkowej. W 2018 jest ich ponad 30. Warto więc dokładnie się zapoznać ze zmianami, zwiększeniem ulg czy też wprowadzeniem nowych. Najwięcej w rozliczeniu PIT 2018 zyskają najmniej zarabiający. Zwiększeniu uległa bowiem kwota wolna od podatku do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Te zmiany odczują osoby o niskich dochodach, ale warto zauważyć, że Ministerstwo Finansów utrzymało bowiem degresywną, czyli malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku dla tych, którzy zarabiają mniej niż 13 tysięcy. Dla zarabiających powyżej tego poziomu kwota wolna od podatku nie ulegnie zmianie.

PIT-y 2018 to również zmiany dla twórców. Prowadzący działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki zyskają dzięki podniesieniu limitu 50% kosztów uzyskania przychodów do 85 528 zł z zawężeniem jednak tylko dla wskazanych wyżej grup podatników. Na tej noweli trąca więc ci, których przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Od 1 stycznia zmiany w podatku od towarów i usług oraz obowiązek przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego dotyczyć będzie także mikroprzedsiębiorstw, a tym samym obejmie wszystkie firmy. Będą musiały one przekazywać urzędnikom informacje z ewidencji zakupu i sprzedaży każdego miesiąca. Od 1 lipca wszystkie firmy na żądanie fiskusa będą musiały udostępniać urzędnikom także inne dane między innymi wyciągi bankowe, faktury czy stan magazynu. Nie jest jeszcze znany dokładny termin wprowadzenia nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza mechanizm podzielonej płatności dla vatowców. Split payment według pitax polegać będzie na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana będzie w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy, a podatek VAT trafiłaby na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.