urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Koniec wolnego

Jeśli byłaś na urlopie wychowawczym przez dłuższy czas, możesz nie chcieć od razu po nim wracać do pracy. Albo wręcz przeciwnie, z radością rzuciłabyś się w wir zadań i obowiązków, ale przed tym, chcesz mieć pewność, że urlop wypoczynkowy nadal ci przysługuje. Jest to dość często spotykane pytanie. Mianowicie, jak wygląda urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym. Czy fakt, że nie pracowałam przez jakiś czas z powodu urlopu wychowawczego, w jakikolwiek sposób wpływa na przysługujący mi urlop wypoczynkowy? Jeśli ty też masz takie, albo podobne wątpliwości, zapraszamy do przeczytania poniższego tekstu, który mamy nadzieję, udzieli ci informacji, pozwalających na danie odpowiedzi na dręczące cię pytania.

Jak to z tymi urlopami jest?

urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczymJeżeli jesteś rodzicem, to zapewne już zorientowałeś się, że brak pracy zawodowej bynajmniej nie zmniejszył liczby twoich obowiązków. Jeśli więc właśnie kończysz urlop wychowawczy i chciałbyś przedłużyć sobie wolne za pomocą urlopu wypoczynkowego, zastanów się, jaka ilość tego drugiego ci przysługuje, ponieważ obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego następuje w sytuacji, gdy nieobecność w pracy, trwa co najmniej jeden miesiąc. Obniżenie wymiaru następuje z upływem każdego pełnego miesiąca kalendarzowego. Upływ każdego pełnego miesiąca kalendarzowego powoduje obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o 1/12. Jeśli 1 stycznia danego roku pracownik pozostawał na urlopie wychowawczym, urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym zostanie proporcjonalnie obniżony. Natomiast gdy okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku, a więc po 1 stycznia, pracownik zachowuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze niezależnie od tego, czy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku, czy powróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym. Głównym czynnikiem wpływającym na wymiar przysługującego pracownikowi urlopu jest staż pracy. Jeśli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, pracownikowi należy się 20 dni urlopu. Jeżeli jednak przepracował on ponad 10 lat, wymiar należnego mu urlopu wypoczynkowego wynosi aż 26 dni. Warto pamiętać, że maksymalna długość urlopu wychowawczego wynosi obecnie trzy lata. Jeśli kobieta miała 26 dni urlopu wypoczynkowego, zanim zaszła w ciążę i nie wykorzystała żadnego z tych dni, a spędziła pełne trzy lata na urlopie wychowawczym, jej sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Jeżeli poszła na urlop wychowawczy w połowie roku, w tym samym roku należy jej się 26 dni urlopu wypoczynkowego. Za dwa kolejne lata nie przysługują jej żadne dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ w czasie urlopu wychowawczego nie nabywa ona prawa do urlopu wypoczynkowego. Natomiast w roku, w którym wraca do pracy długość urlopu wypoczynkowego zależy od rodzaju umowy. Przy obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego bierze się pod uwagę również zsumowaną liczbę dni nieobecności, które nie wypełniły miesiąca kalendarzowego. Warto wskazać, iż mogą być zsumowane dni nieobecności z różnych przyczyn.