Rekrutacja zewnętrzna vs. wewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna vs. wewnętrzna: Kiedy warto zatrudnić nowego pracownika, a kiedy awansować istniejącego?

W dzisiejszych czasach, przedsiębiorcy często muszą podjąć decyzję, czy zatrudnić nowego pracownika, czy też awansować istniejącego w organizacji. Obie opcje mają swoje zalety i wady, a właściwy wybór zależy od wielu czynników. W tym artykule przeanalizujemy, kiedy warto wybrać rekrutację zewnętrzną, a kiedy wewnętrzną.

Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna polega na zatrudnianiu pracowników spoza organizacji. Jest to opcja, którą wiele firm wybiera, gdy potrzebują specjalisty lub gdy chcą uzupełnić zespół o nowe umiejętności. Oto kilka zalet i wad rekrutacji zewnętrznej:

Zalety

 1. Nowe umiejętności – Zatrudnienie pracownika spoza organizacji może przynieść nowe umiejętności, których brakuje w zespole.
 2. Świeże spojrzenie – Osoba spoza organizacji może wnieść świeże spojrzenie na problemy i pomóc w ich rozwiązaniu.
 3. Szerszy wybór – Rekrutacja zewnętrzna pozwala na poszukiwanie kandydatów na stanowisko na zewnątrz organizacji, co zwiększa szansę na znalezienie odpowiedniego pracownika.

Wady

 1. Koszty – Rekrutacja zewnętrzna może być kosztowna, ponieważ wymaga wydatków na reklamę, agencję rekrutacyjną lub czas HR.
 2. Długi proces rekrutacji – Proces rekrutacji zewnętrznej zwykle trwa dłużej niż rekrutacja wewnętrzna, ponieważ wymaga szukania kandydatów spoza organizacji.
 3. Ryzyko związane z nieznanym pracownikiem – Zatrudnienie osoby spoza organizacji wiąże się z ryzykiem, że ta osoba może nie być idealnym kandydatem i nie włączyć się do zespołu.

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna polega na awansowaniu istniejącego pracownika w organizacji na wyższe stanowisko lub zatrudnienie na stanowisku, które już istnieje. Oto kilka zalet i wad rekrutacji wewnętrznej:

Zalety

 1. Wiedza na temat organizacji – Pracownik, który pracował już w organizacji, zna procesy, kulturę organizacyjną i strukturę, dzięki czemu ma przewagę nad nowym pracownikiem.
 2. Zaangażowanie – Awansowanie istniejącego pracownika na wyższe stanowisko może zwiększyć jego zaangażowanie i motywację do pracy, co wpłynie pozytywnie na wyniki organizacji.
 3. 3. Redukcja kosztów – Rekrutacja wewnętrzna może zredukować koszty związane z procesem rekrutacji zewnętrznej, takie jak koszty reklamowe i wynagrodzenie agencji rekrutacyjnej.

Wady

 1. Brak nowych umiejętności – Awansowanie pracownika wewnętrznego nie przynosi nowych umiejętności do organizacji, co może być wadą w przypadku, gdy organizacja potrzebuje kogoś z określonymi umiejętnościami.
 2. Ryzyko dla zespołu – Awansowanie pracownika do stanowiska kierowniczego może prowadzić do konfliktów w zespole, ponieważ osoba ta była wcześniej równorzędnym członkiem zespołu.
 3. Ograniczone opcje – Rekrutacja wewnętrzna ogranicza opcje organizacji do osób, które już pracują w organizacji.

Kiedy warto zatrudnić nowego pracownika, a kiedy awansować istniejącego?

W celu dokonania właściwego wyboru między rekrutacją zewnętrzną a wewnętrzną, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

1. Umiejętności i doświadczenie potrzebne na stanowisku

Jeśli organizacja potrzebuje specjalisty z określonymi umiejętnościami, może być konieczna rekrutacja zewnętrzna. W przypadku, gdy organizacja potrzebuje kogoś, kto zna procesy i kulturę organizacyjną, rekrutacja wewnętrzna może być lepszym rozwiązaniem.

2. Motywacja pracownika

Jeśli pracownik jest bardzo zaangażowany i zmotywowany do pracy, awansowanie go na wyższe stanowisko może zwiększyć jego motywację i zaangażowanie w pracę. Jednakże, jeśli pracownik nie jest zainteresowany awansem lub ma już pełne obciążenie pracy, rekrutacja zewnętrzna może być lepszą opcją.

3. Koszty rekrutacji

Jeśli organizacja ma ograniczony budżet, rekrutacja wewnętrzna może być tańsza, ponieważ nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z procesem rekrutacji zewnętrznej. W przypadku, gdy organizacja potrzebuje kogoś z nowymi umiejętnościami lub specjalistą, rekrutacja zewnętrzna może być lepszą opcją, ponieważ zwykle oferuje więcej kandydatów, którzy spełniają wymagania.

FAQ

 

1. Jakie są najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas rekrutacji zewnętrznej?

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas rekrutacji zewnętrznej, to umiejętności i doświadczenie kandydata, dopasowanie do kultury organizacyjnej, zaangażowanie w pracę oraz dostępność na rynku pracy.

2. Jakie są najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas rekrutacji wewnętrznej?

Najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas rekrutacji wewnętrznej, to umiejętności i doświadczenie pracownika, motywacja do awansu, dopasowanie do nowego stanowiska oraz wpływ awansu na zespół.

3. Czy zawsze lepiej jest wybrać rekrutację wewnętrzną zamiast zewnętrzną?

Nie zawsze rekrutacja wewnętrzna jest lepszym wyborem niż zewnętrzna. Ostateczna decyzja powinna być podejmowana na podstawie indywidualnych potrzeb i okoliczności organizacji.

4. Jakie są największe wady rekrutacji zewnętrznej?

Największymi wadami rekrutacji zewnętrznej są koszty, długi proces rekrutacji oraz ryzyko związane z nieznanym pracownikiem.

5. Jakie są największe wady rekrutacji wewnętrznej?

Największymi wadami rekrutacji wewnętrznej są brak nowych umiejętności, ryzyko dla zespołu oraz ograniczone opcje wyboru.
Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.chreduta.pl/