Pomoc dla przedsiębiorców

Sytuacja epidemiologiczna wywróciła świat do góry nogami. Wiele branż w związku z tym ucierpiało. Jednak wprowadzone zostały przepisy, które w dużym stopniu ułatwią podnoszenie firm na nogi z ciężkich kłopotów. Weszły one w życie 11 sierpnia. Pomoc dla przedsiębiorców wyniesie 120 mln zł rocznie. Nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom na skorzystanie z ulg na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych. Wartość takiej pomocy na wynieść około 50 mln zł rocznie. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/pomoc-dla-przedsiebiorcow-w-klopotach-juz-obowiazuje/ 

Polityka nowej szansy – nowa ustawa wsparcia dla biznesu

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz wyjaśnia, że efekt rządowych działań to ponad 121 mld zł wypłaconych przedsiębiorcom z tarczy antykryzysowej, w tym także tarczy finansowej. Jest to pomoc dla przedsiębiorców ze skutków epidemii koronawirusa. Ma to być właśnie Polityka Nowej Szansy. Oto co mówi w tej sprawie Wicepremier i Minister Rozwoju Emilewicz: 

,,STAWA DOTYCZĄCA POLITYKI NOWEJ SZANSY TO KOLEJNY ELEMENT NASZEGO WSPARCIA DLA BIZNESU W DOBIE OSŁABIENIA NASZEJ GOSPODARKI PRZEZ PANDEMIĘ KORONAWIRUSA’’.

Na czym polega Polityka Nowej Szansy?

Polityka Nowej Szansy oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie, które dostosowane jest prezyzyjnie do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca.

Obejmują one:

  • prewencję niewypłacalności, polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,
  • stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,
  • stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,
  • wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę).

Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu wyjaśnia: 

,,Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju.’’ 

Ponadto dodaje: 

,,Jako Agencja Rozwoju Przemysłu jesteśmy gotowi do podjęcia się nowego wyzwania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiadamy niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będziemy w stanie się podzielić z beneficjentami programu.’’

Pomoc dla przedsiębiorców – forma pomocy 

Rozwiązania te przewidziane są w ustawie dla przedsiębiorcy w trudnościach:

  • w trakcie postępowania upadłościowego,
  • stanęli wobec groźby likwidacji.

Pomoc może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub jako wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. W jakiej formie będzie udzielana pomoc?

Będą to:

  • krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie),
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na maksymalnie 18 miesięcy,
  • pomoc na restrukturyzację.

Zobacz też: http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-roku-2020-jak-wyglada-obecna-sytuacja/