Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego na wypadek utraty zdrowia lub bezpieczeństwa, w tym również ekonomicznego. Zakres ochrony takiej polisy uzależniony jest przede wszystkim od wyboru firmy ubezpieczeniowej oraz indywidualnych potrzeb osoby ubezpieczonej. Na rynku tego typu produktów najczęściej spotkać można polisy terminowe, które można zawrzeć na 15, 20 lub 25 lat.

Ubezpieczenie na życie jest najpowszechniejszą formą ochrony na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, w tym, np. choroby czy problemów ze spłatą kredytu. Tego typu polisa powinna zapewniać poczucie bezpieczeństwa i komfortu osobistego, dlatego też przed zdecydowaniem się na konkretną ofertę, warto uprzednio porównać propozycje różnych firm ubezpieczeniowych.

Polisa na życie – dla kogo?

Polisa na życie zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno osobie ubezpieczonej, jak i jej najbliższych. Jest ona dobrowolną formą zabezpieczenia, a jej zakres uzależniony jest przede wszystkim od indywidualnych potrzeb osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie na życie jest przeznaczone dla osób, które cenią swoje bezpieczeństwo – w tym zarówno fizyczne, jak i ekonomiczne. Dzięki niej można zabezpieczyć finansowo rodzinę na wypadek choroby lub śmierci osoby ubezpieczonej. Polisa na życie jest dobrą opcją dla osób, dysponujących, chociażby niewielkimi środkami finansowymi, które chcą przeznaczyć na zapewnienie bezpieczeństwa – własnego i swoich najbliższych.

Zakres ubezpieczenia na życie – co obejmuje?

Zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej jest, jak już wspomniano, uzależniony od indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Nie bez znaczenia jest także kwota, którą chce się przeznaczyć na ten cel. Wśród najpowszechniejszych elementów, wchodzących w zakres ubezpieczenia na życie, można wymienić: śmierć, ciężką chorobę, wypadek komunikacyjny, hospitalizację, trwałą lub czasową niezdolność do pracy. Dodatkowo zakres standardowej polisy ubezpieczeniowej można rozszerzyć, np. o operację w szpitalu, złamania kości lub zwichnięcia stawów.

Popularną formą ubezpieczenia na życie jest również polisa, zapewniająca bezpieczeństwo ekonomiczne na wypadek niemożności spłaty kredytu. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku kredytu hipotecznego. Dzięki posiadaniu takiego ubezpieczenia kredytobiorca nie musi martwić się o to, że jego bliscy stracą nieruchomość lub  że zabraknie im środków do życia na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców – na czym polega i jaka jest wysokość składek?

Polisa na życie dla osób zadłużonych pozwala na ubezpieczenie się na maksymalną kwotę 500 000 zł. Wysokość składki takiej polisy uzależniona jest przede wszystkim od kwoty kredytu. Przykładowo firma ubezpieczeniowa Aegon oferuje swoim klientom składki od 101 zł miesięcznie. Zakres ochrony polisy na życie uwarunkowany jest przede wszystkim wiekiem kredytobiorcy, np. osoba, która ukończyła 50 rok życia nie może wykupić ubezpieczenia dłuższego niż na 15 lat. Natomiast górną granicą okresu ubezpieczenia dla osób poniżej 46. roku życia jest 25 lat.

Przy ubezpieczeniu na życie dla kredytobiorców bardzo ważną kwestią jest wartość zwrotu na wypadek wcześniejszej rezygnacji z umowy. W większości firm ubezpieczeniowych procentowa wartość zwrotu kwoty ubezpieczenia uzależniona jest od momentu rezygnacji, a także okresu, na który została wykupiona polisa. Najmniej odzyskają osoby, które zdecydują się na rezygnacje z ubezpieczenia na życie po roku obowiązywania umowy.