Korekta pit za 2017 rok od a do z

Samo złożenie formularza PIT, jest dla części podatników sytuacją stresującą. Nic więc dziwnego, że możliwość popełnienia błędów oraz konieczność złożenia odpowiedniej korekty deklaracji podatkowej, jest dla części osób bardzo trudna. W wypadku jednak, jeżeli podatnik zauważy błędy w swoim zeznaniu rocznym, nie powinien panikować, ani liczyć na to, że skarbówka „nie zauważy”. Warto skorzystać z instytucji jaką przewidział ustawodawca –korekty pit.

Korekta PIT – samodzielna możliwość poprawki, formy

Po pierwsze, korektę pit za 2017 rok każdy podatnik może przygotować samodzielnie. Jej przygotowanie nie różni się w zasadzie od pracy nad pierwotnie złożoną deklaracją podatkową. Korektę składa się bowiem na tym samym formularzu, zaznaczając jedynie inny cel deklaracji podatkowej – czyli w tej sytuacji: korekta zeznania.

Korektę pit 2017 można więc przygotować na trzy zasadnicze sposoby:

  1. Tradycyjnie, w formie papierowej – składanej bezpośrednio do organu podatkowego, np. w biurze podawczym lub w okienku urzędu skarbowego. Niektóre urzędy w okresach większych obłażeń pracą, stosują również tak zwane PITomaty – czyli maszyny, w których można złożyć deklarację PIT;
  2. Tradycyjnej formie korespondencyjnej – deklarację przygotowaną w formie papierowej, podatnik może wysłać do odpowiedniego organu podatkowego listem poleconym, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska). Data widniejąca na pieczęci potwierdzenia nadania listu poleconego jest datą złożenia deklaracji, zaś potwierdzenie nadania listu poleconego wystarczy, jako dowód złożenia deklaracji;
  3. Elektronicznej formie e-deklaracji – w tej kwestii podatnik może skorzystać z aplikacji zapewnianych przez Ministerstwo Finansów lub ze specjalnych programów komercyjnych, umożliwiających przygotowanie oraz złożenie deklaracji e-PITy. Odpowiednie użycie programu pozwala na przesłanie deklaracji przez specjalne bramki Ministerstwa, a w ramach potwierdzenia – podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru, będące potwierdzeniem równorzędnym to potwierdzenia nadania listu poleconego.

Najważniejsze zasady – dlaczego warto

Korektę pit 2017 należy z założenia złożyć w przypadku samodzielnego wykrycia błędów w deklaracji podatkowej PIT za zeszły rok. Warto pamiętać, że najpopularniejsze zobowiązania podatkowe przedawniają się dopiero po upływie 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym stały się wymagalne. Np. Jeżeli zobowiązanie podatkowe powinno być uregulowane do 30 kwietnia 2018 roku, to organy mają możliwość „ścigania” podatnika aż do końca 2023 roku .Najprawdopodobniej nie warto więc liczyć na to, że skarbówka nie zauważy naszych błędów. Warto pamiętać, że samodzielne złożenie korekty pit 2017, może pozwolić uniknąć negatywnych konsekwencji. W przypadku, jeżeli to kontrola podatkowa wykaże błędy, wtedy podatnik ma zdecydowanie ograniczone możliwości obrony.

Podsumowanie i rekomendacje

Przygotowanie PIT może być dla osób, które nie znają się na kwestiach finansowo – księgowych, dość trudne. Nic więc dziwnego, że w przypadku znalezienia błędów podatnicy mogą czuć, że sobie nie poradzą. W tym miejscu warto zaznaczyć, że korekta PIT nie jest trudniejsza, niż standardowa deklaracja podatkowa. W przypadku osób, które wymagają wsparcia warto pomyśleć o pomocy znajomych, bliskich lub specjalistów. Na rynku dostępnych jest również wiele programów np. do wypełniania e-deklaracji, które umożliwiają również przygotowanie i złożenie korekty pit.