rozliczenie PIT 37

Zapewne większość z nas w życiu spotkała się nazwą deklaracja PIT 37. Jeśli jeszcze nie bądź nie wiecie do końca, co oznacza deklaracja PIT 37, to zostanie to wytłumaczone poniżej. Deklaracja ta jest zeznaniem podatkowym, z którego rozliczają się pracownicy chcący zadeklarować swoje wynagrodzenie i zarobki. Mogą zrobić to osoby, które uzyskały PIT-11 od swoich pracodawców, ponieważ otrzymali od nich wynagrodzenie w roku poprzedzającym złożenie deklaracji. Osoby osiągające dochody z tytułu umowy o pracę umowy cywilnoprawnej bądź zarobków z tytułu pełnionych funkcji, a także konkursów powinny rozliczyć się co roku. W przeciwnym razie urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby nierozliczonej pociągnie ją do odpowiedzialności z tytuł nierozliczenia się z osiąganych dochodów.

Załączniki do PIT 37

No dobrze przejdźmy więc dalej. Istnieje jeszcze coś takiego jak załącznik PIT-ZG do PIT 37. Jest to nic innego jak dochody z zagranicy. Załącznik ten powinny wypełnić osoby, które swoje dochody uzyskiwały poza granicami kraju. Jeśli podatnik uzyskiwał osobny dochód w dwóch różnych bądź większej ilości krajów powinien dla każdego z nich wypełnić odrębny załącznik. Naturalnie rzecz biorąc, jeśli cały przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Polski, a podatnik nie uzyskiwał w Polsce żadnych przychodów, nie musi składać deklaracji ani załącznika PIT-ZG.

e-pity

To jeszcze nie wszystko. Mamy również coś takiego jak załącznik PIT-O do PIT 37. Co to jest właściwie ten PIT-O? Jest to załącznik dla podatników, którzy korzystają z ulg podatkowych prowadzonym w 2021 roku. Musi być on wypełniony oprócz złożenia deklaracji na PIT-37. Podatnik musi wprowadzić na nim kwotę wykorzystywanej przez siebie ulgi podatkowej. Natomiast jeśli nie korzysta on żadnych odliczeń, nie musi go wypełniać i składać razem z deklaracją.

PIT-O ma nam posłużyć do wykazania takich odliczeń, jak:

– ulga na internet,
– ulga prorodzinna,
– ulga z tytułu przekazanych darowizn
– ulga związana z wydatkami na cele rehabilitacyjne czy związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych,
– ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
– ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej,
– abolicyjna,
– ulga w związku z wpłatami na IKZE,
– ulga mam w związku z wydatkami na nowe technologie,
– ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie ich celem przygotowania zawodowego.

W załączniku tym wykazujemy tylko i wyłącznie wyżej wymienione ulgi, a całą resztę, jak na przykład odliczenia z tytułu składek ZUS czy zdrowotnych wykazujemy bezpośrednio na deklaracji PIT-37.