Strata podatkowa

Strata podatkowa jest szczególnie traktowana w rozliczeniach oraz odliczeniach. Jest sytuacja, w której przychód z konkretnego źródła jest niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania.

Różnica, która jest na niekorzyść podatnika każe sądzić, że ten posiada kwotę, która jest jego kosztem podatkowym. To jednak nieprawda, dlatego też stratę rozlicza się szczególnie oraz na określonych przez prawo zasadach.

Jak ustalić stratę podatkową?

Stratę podatkową rozlicza się na podstawie źródła przychodów (dochodów podatnika). Nie jest ona związana z realizowaną umową lub projektem, ale z podsumowaniem ogółu przychodów oraz całości kosztów. Koszty – o czym należy wspomnieć – są ogółem wydatków związanych z określonym źródłem, to jest z prowadzeniem działalności gospodarczej z najmem domu, lokalu, mieszkania lub z umową o zlecenie.

Strata podatkowa jest ustalana w ramach okresu rozliczeniowego. Inaczej jednak rozlicza się stratę na koniec roku. Pierwszą z wymienionych rozlicza się na bieżąco – płynnie. Dokonuje się tego w kolejnym okresie zaliczkowym. Stratę na koniec z kolei rozlicza się w kolejnych okresach. Uzależnione jest to od tego, czy miała ona miejsce w roku 2019, czy wcześniej.

Nowe a stare zasady

Osoby zainteresowane stratą podatkową, powinny wiedzieć, że istnieją nowe zasady odliczania ich. Podatki za rok 2019 rozlicza się więc na nowych zasadach i można tego dokonać w latach 2020-2024. Jeśli jednak strata podatkowa jest wykazana za lata od 2018 wcześniej – rozliczanie ma miejsce od roku 2019 do 2023.

Straty można wykorzystywać z kilku lat w jednym, a nie można ich łączyć i stosować jednej zasady.

Strata podatkowa a PIT-37

Stratę podatkową można wykazać na podstawie PIT-37. Mimo to, rozliczający PIT-28 nie wykazują go ze względu na to, że podatek płacą od przychodu bez zastosowania kosztów podatkowych. Mogą jednak odliczyć stratę wcześniejszą, czyli tą, która powstała przed zmianą formy opodatkowania na ryczałtową. W takim wypadku przychód obniża się.

Ważne jest to, że ryczałtowiec najpierw odlicza stratę, a potem ulgi, jeśli takie istnieją. Nieodliczone ulgi jednak nie przechodzą na kolejne okresy, dlatego też przepaść. Należy więc pamiętać, aby odpowiednio przemyśleć to, w którym roku dochodzi do odliczenia straty.

Rzeczonej straty podatkowej nie można rozliczyć z najmu na zasadach ogólnych, to jest z przychodem opodatkowanym ryczałtem.

Najważniejsze jest przede wszystkim to, że zasady rozliczania strat podatkowych dotyczą wyłącznie ryczałtowców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.