Praca w Olsztynie

Stopa bezrobocia dla Polski na koniec 2021 r. wyniosła 5,4%. Jest to wartość uśredniona. Największy wpływ na wysokość wskaźnika ma stopa bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego – wynosi aż 9,3%. Oznacza to, że niemal 10 na 100 osób pozostaje tam bez pracy.

Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim

W województwie warmińsko-mazurskim od wielu lat stopa bezrobocia utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2021 r. wyniosła 9,3%. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to miara obejmująca wyłącznie osoby, które zarejestrowały się w urzędzie pracy (bezrobocie rejestrowane). Nie wliczają się więc do niej osoby, które ani nie są zatrudnione, ani zarejestrowane w urzędzie pracy. W rzeczywistości więc realna stopa bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego jest wyższa.

Co ciekawe, stopa bezrobocia w samym Olsztynie znacząco odbiega od wartości dla pozostałego terytorium województwa. Na koniec 2021 r. wyniosła zaledwie 2,7%.  Jeśli wziąć pod uwagę rolniczy charakter obszarów poza Olsztynem – wartość ta przestaje dziwić. Sektor rolnictwa z rok roku na rok oferuje bowiem coraz mniej pracy.

Jakie zatrudnienie oferuje województwo warmińsko-mazurskie?

Choć stopa bezrobocia na poziomie 9,3% w województwie warmińsko-mazurskim jest wysoka, to należy zaznaczyć, że jest to olbrzymi spadek w stosunku do roku 2013, kiedy wynosiła 21,6%. Oznacza to, że coraz więcej osób emigruje w celach zarobkowych, ale i znajduje zatrudnienie w Polsce, w tym przede wszystkim w Olsztynie. Zlokalizowane w stolicy województwa przedsiębiorstwa oferują wiele ciekawych posad dla ludzi młodych, pragnących się rozwijać. Są to głównie oferty w sektorze usług, który stanowi jednocześnie motor napędowy dla rozwijającej się gospodarki. 

W Olsztynie pracownicy mogą również liczyć na wyższe wynagrodzenie. Podczas gdy średnia wartość dla całego województwa wynosi 4911,28 zł brutto – w Olsztynie jest wyższa i zbliża się do średniej ogółem dla Polski (5481,16 zł brutto). Nic więc dziwnego, że coraz więcej mieszkańców województwa poszukuje w Olsztynie pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem. 

Na zatrudnienie mogą liczyć przede wszystkim pracownicy:

  • działu IT,
  • logistyki, transportu i spedycji,
  • administracyjno-biurowi,
  • ochrony zdrowia,
  • branży motoryzacyjnej,
  • branży budowlanej,
  • branży gastronomicznej.

Gdzie mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego mogą szukać ofert pracy?

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego nie powinni narzekać na brak propozycji zatrudnienia w samym Olsztynie. Oferty pracy warte uwagi i konkurencyjne względem tych, które znaleźć można w innych dużych polskich miastach, publikowane są na lokalnych stronach internetowych i profesjonalnych portalach społecznościowych.

Warto także korzystać z wyszukiwarek ofert pracy takich jak: https://www.gowork.pl/praca/olsztyn;l. Dzięki nim nie trzeba przeglądać (choćby pobieżnie) wszystkich propozycji zatrudnienia, by znaleźć wakat, zgodny posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Wyszukiwarki pozwalają zawęzić listę opublikowanych ofert nie tylko do wybranego miasta, ale również uwzględniają nazwę stanowiska, typ umowy i wymiar zatrudnienia. 

Przed wysłaniem dokumentacji aplikacyjnej (CV, list motywacyjny) warto również zweryfikować ocenę potencjalnego pracodawcy, aby utwierdzić się w przekonaniu, że to miejsce odpowiednie dla naszych potrzeb i oczekiwań.