franczyza

Kiedy ludzie myślą o posiadaniu własnej firmy, zwykle myślą o związanym z tym ryzyku. Ale w rzeczywistości franczyza to świetny sposób na wejście do świata biznesu.

Franczyza w Polsce ma miejsce, gdy firma lub osoba fizyczna sprzedaje prawa do używania swojego znaku towarowego i modelu biznesowego innej firmie lub osobie. Franczyzobiorca otworzy wówczas własną franczyzę o tej samej nazwie i marce, co franczyzodawca. Kupując franczyzę, kupujesz sprawdzony system, który został wypróbowany i przetestowany.

Polska jest jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek Europy z tempem wzrostu PKB na poziomie 3% w 2017 roku wśród krajów należących do Unii Europejskiej (UE). Polska ma ponad 1000 zarejestrowanych franczyz, które zatrudniają ponad 50 tys. osób. Polska gospodarka rozwija się w tempie

Franczyzy to świetny sposób na wejście w biznes. Oferują one możliwość posiadania i prowadzenia własnej firmy, a także korzystanie ze sprawdzonego systemu, który został dopracowany przez lata doświadczeń.

Franczyza to rodzaj działalności detalicznej lub restauracyjnej prowadzonej przez niezależnego operatora pod wspólną nazwą marki i znakiem towarowym, ale z pewną pomocą firmy franczyzodawcy. Franczyzy oferują korzyści dla obu stron: przedsiębiorcy dają szansę na sukces w ustalonym formacie; dla franczyzodawcy oferuje dostęp do nowych rynków i strumieni przychodów.

Franczyzobiorca płaci wstępną opłatę i bieżące tantiemy za używanie znaku towarowego właściciela franczyzy. Franczyzodawca zapewnia szkolenia, nadzór, wsparcie marketingowe i inne usługi ze swojej centrali korporacyjnej.

Polska jest stosunkowo nowym rynkiem dla franczyzy. Zamieszkuje ją 38 milionów ludzi, a wielu z nich poszukuje możliwości założenia własnego biznesu. W ostatnich latach kraj przechodzi również transformację, która otwiera nowe możliwości dla nowych przedsiębiorców.

W Polsce istnieją trzy rodzaje modeli franczyzowych:

1) „franczyzodawca”, który posiada prawa do marki i sprzedaje je franczyzobiorcom;

2) „franczyzobiorca”, który płaci franczyzodawcy czynsz lub tantiemy w zamian za korzystanie z marki;

3) „Przedsiębiorca”, który kupuje już założoną firmę, ale bez brandingu

Franczyza to rodzaj działalności prowadzonej przez niezależnego właściciela, który nabywa prawa do nazwy i znaku towarowego od ustalonego franczyzodawcy.

Franczyzobiorca płaci franczyzodawcy opłatę w zamian za dostęp do swojego znaku towarowego i systemu biznesowego. W ten sposób firma może sprzedawać swoje produkty lub usługi z gwarancją jakości.

Pierwsza franczyza pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w latach 20. XIX wieku, kiedy biznesmen George L. Ray stworzył ją dla swojej restauracji „Fletcher’s Castles”.

Polska jest atrakcyjnym krajem dla biznesu franczyzowego. Zamieszkuje ją 38 milionów ludzi, PKB 1,5 biliona dolarów i PKB na mieszkańca 21 000 dolarów. Polska jest także największą gospodarką w Europie Środkowej i szóstą co do wielkości w Europie.

O marketing tego projektu biznesowego dba https://lembicz.pl – specjalista marketingu. Ekspert sprzedaży.

Polski rząd wspiera franczyzę nowymi przepisami, które ułatwiły obcokrajowcom kupowanie franczyzy i rozpoczynanie działalności w Polsce. Polski rząd powołał również radę doradczą ds. franczyzy, która ma udzielać wskazówek, jak poprawić środowisko dla przedsiębiorców i inwestorów w Polsce.

Polski rynek jest dojrzałą szansą dla franczyzobiorców, którzy chcą rozpocząć własny biznes, ale nie chcą być związani odpowiedzialnością lub ryzykiem związanym z prowadzeniem własnej firmy od zera.

Franczyza to model biznesowy, w którym osoba fizyczna lub firma (franczyzodawca) udziela innej stronie (franczyzobiorcy) pozwolenia na wprowadzanie na rynek i sprzedaż swoich towarów lub usług przy użyciu znaku towarowego franczyzodawcy.

Franczyza może zostać udzielona w formie produktu, marki, procesu, projektu, technologii, nazwy handlowej, know-how lub własności intelektualnej, takiej jak patent.