Mikrorachunki – informacje, zasady i cele wprowadzania zmian – streszczenie dla zapracowanych

Wprowadzanie mikrorachunków podatkowych jest jedną z najnowszych rewolucji w zakresie administracji podatkowej (w tym zmian w kierunku e-administracji), która wchodzi w życie już początku przyszłego roku. Szybko mijający czas oraz duża ilość wprowadzanych nowelizacji i zmian, wymusza na przedsiębiorcach (i innych podatnikach) konieczność szukania zwięzłych opracowań i krótkich, acz konkretnych informacji. Wygodnym podsumowaniem będzie więc krótkie streszczenie informacji o mikrorachunku.

Mikrorachunki – podstawowe informacje o działaniu nowego narzędzia

Mikrorachunek podatkowy to nowe rozwiązanie, zaproponowane przez ustawodawcę i wprowadzane już od 1 stycznia 2020 roku. Te indywidualne mikrorachunki mają być samodzielne dla każdego podatnika. Mikrorachunek ma służyć do wpłat z tytułu trzech podstawowych podatków: PIT, CIT oraz VAT.

Według przedstawianych informacji, wszystkie wpłaty na określone cele, od 1 stycznia 2019 roku, powinny być dokonywane na nowe mikrorachunki, bez względu na to z jakiego okresu są należności. Uwaga dla podatników: mikrorachunki mają służyć jedynie do wpłat podatków, powinien więc on wiedzieć, że zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Budowa i uzyskanie numeru mikrorachunku

Nowe mikrorachunki mają składać się z 26 znaków, w formule LK10100071222YXXXXXXXXXXXX. Gdzie pierwsze dwie litery oznaczają liczbę kontrolną, następnie występuje szereg liczb stałej wartości wskazującej numer rozliczeniowy w Narodowym Banku Polskim, litera „Y” oznacza wskazanie numeru identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL, a w dalszej kolejności następuje ten indywidualny numer (NIP lub PESEL) oraz kolejne pozycje „0” uzupełniający całość do 26 znaków.

Mikrorachunek

Podatnik powinien dochować należytej staranności i samodzielnie zweryfikować swój numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Organy podatkowe nie będą informować podatników – ani w formie listów poleconych, ani innych form wiadomości. Dlatego każdy podatnik powinien samodzielnie zgłosić się do dowolnego urzędu skarbowego lub skorzystać z odpowiedniego generatora numeru mikrorachunku.

Po co mikrorachunek został wprowadzony?

W codziennej pracy i natłoku obowiązków podatnikom może wydawać się, że nowe mikrorachunki to zbędna kolejna konieczność i niepotrzebnie wprowadzony obowiązek podatkowy. Tym razem warto jednak zauważyć, że mikrorachunki zostały wprowadzone właściwie dla podatników, którzy teraz nie będą musieli tracić czasu na sprawdzanie numerów rachunków różnych urzędów podatkowych. Wszystkie zobowiązania z tytułu PIT, CIT i VAT trafią na jeden mikrorachunek podatnika.

Dodatkowo, według zapowiedzi ustawodawcy ta reforma i wprowadzenie indywidualnych mikrorachunków, ma znacząco ułatwić rozliczanie wpłat przez urzędy, co znów powodować będzie znaczne zmniejszenie pojawiających się błędów i nieprawidłowości. Zdecydowanie prostsze ma być również rozliczanie podatników, a co za tym idzie droga do uzyskania na przykład: odpowiedniego zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – ma zostać skrócona.