BIK i BIG to wbrew temu, co sądzi część konsumentów, nie są tą samą instytucją. W rzeczywistości instytucje skrywające się pod tymi skrótami dzieli naprawdę wiele.

Podobnie brzmiące nazwy (a przynajmniej skrótowce) i zbliżone funkcje – łączy je całkiem sporo. Nic więc dziwnego, że BIK i BIG są przez wielu konsumentów notorycznie ze sobą mylone. Tymczasem, mimo pozornych podobieństw, obie instytucje sporo dzieli. Tym bardziej, że BIK jest jedną, konkretną instytucją, zaś BIG to skrót dotyczący grupy instytucji o tej samej specyfice działalności i celach statutowych, jednak różniących się w wielu szczegółach. Przygotowaliśmy więc krótki poradnik na temat tego, jak interpretować te skróty.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

BIK, a więc Biuro Informacji Kredytowej to instytucja powołana przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia i udostępniania danych na temat terminowości w spłatach zobowiązań. Z początku w BIK-u znajdowały się wyłącznie informacje na temat spłaty kredytów bankowych i udzielanych przez SKOK-i, jednak w ostatnich latach do grona użytkowników systemu dołączyły także firmy z sektora pozabankowego. Wbrew obiegowym opiniom, BIK nie zbiera danych dotyczących opóźnień w regulowaniu opłat abonamentowych, mandatów czy rachunków za media i czynszów. Warto też dodać, że klienci, którzy mają negatywą ocenę w BIK-u nadal mogą z powodzeniem ubiegać się o kredyty dla zadłużonych.

BIG – biura informacji gospodarczej

Te informacje zbierane są natomiast przez biura informacji gospodarczej. Korzystają z nich nie tylko banki, ale też operatorzy komórkowi, dostawcy mediów, spółdzielnie mieszkaniowe i instytucje samorządowe. Z bazy danych BIG-ów korzystać mogą ponadto prywatne firmy i osoby fizyczne, które dzięki temu mają szansę sprawdzenia wiarygodności swoich potencjalnych kontrahentów. Te same podmioty mogą też umieszczać wpisy w BIG-ach, oczywiście jeśli udowodnią, że zobowiązanie pozostaje niespłacone mimo upłynięcia terminu 60 dni. Warunkiem wpisania podmiotu na listę jest wartość należności, która powinna przekroczyć 200 złotych w przypadku osoby fizycznej i 500 złotych, jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo

Polskie BIG-i. Które biura musisz znać?

W Polsce działa kilka biur informacji gospodarczej. Są to:

  • BIG InfoMonitor

  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

  • Krajowy Rejestr Długów BIG

  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych